1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Kokouksen järjestäytyminen

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5§ Vuoden 2017 syyskokouksen asiat

5.1§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2018, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

5.2§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

5.3§ Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

6§ Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen - Päätetään tilinpäätöksen, eli tuloslaskelman ja taseen, ja toimintakertomuksen 2017 vahvistamisesta.

7§ Vastuuvapauden myöntäminen - Päätetään tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle.

8§ Kokouksen päättäminen

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-2) was last changed on 07-Apr-2018 13:24 by Mikko Polojärvi