Go:n säännöt ovat periaatteessa hyvin yksinkertaiset. Allaolevaa linkkiä seuraamalla opit nopeasti kaiken käytännössä tarvittavan.

Silloin tällöin tulee kuitenkin tarpeelliseksi tietää tarkalleen, mitä säännöissä sanotaan. Suomessa pelataan ns. japanilaisilla säännöillä, joiden tarkempi määrittely löytyy Jasiekin sääntösivuilta. Seuraavassa melko tarkka käännös näistä säännöistä.

Japanilaiset säännöt pääpiirteittäin#

(paikoitellen hyvinkin hankalasti sanottu, pahoittelen. Havainnollistavia kuvia on http://gowrite.net/saannot/saannot.html.)

 • Peli pelataan laudalla, jolla on 19 vaaka- ja 19 pystyviivaa, jotka muodostavat 361 risteyksen ruudukon.
 • Pelissä on 2 pelaajaa, jotka pelaavat vuorotellen, tarkoituksenaan rajata laudalta enemmän aluetta kuin vastustaja. Toisella pelaajalla on mustat kivet, toisella valkeat. Musta aloittaa.
 • Vuorollaan pelaajan on joko tehtävä siirto tai passattava.
  • Siirto koostuu 2 osasta:
   • oman kiven asettaminen tyhjään risteykseen
   • vangittujen vastustajan kivien poistaminen laudalta
  • Kun pelaaja passaa, vuoro siirtyy vastustajalle.
 • Vierekkäisissä risteyksissä (vaaka- tai pystysuunnassa) olevat samanväriset kivet ovat samaa ketjua.
 • Ketjuilla on vapauksia, jotka ovat ne tyhjät risteykset, jotka ovat suoraan kosketuksissa ketjuun. (vain vaaka- tai pystysuunnassa)
 • Ketju jää vangituksi, kun vastustaja pelaa kiven, joka poistaa ketjulta sen viimeisen vapauden.
 • Laudalla ei voi olla siirron jälkeen kiviketjuja (yhden tai useamman kiven mittaisia), joilla ei ole yhtään vapautta (ts. itsemurha on kielletty)
 • Muotoa, jossa pelaajat voisivat vuoronperään vangita toisiltaan yhden kiven, kutsutaan nimellä ko. Pelaaja jonka kivi on juuri vangittu ko:ssa ei saa seuraavalla siirrollaan vangita juuri pelattua kiveä takaisin.
 • Peli päättyy kun molemmat pelaajat passaavat peräkkäin.

Elämä ja kuolema#

(Tämä on nyt se sääntötekninen tulkinta. Näitä termejä käytetään muihinkin tarkoituksiin hiukan eri merkityksin.)
 1. Kiviä sanotaan eläviksi, jos
  1. vastustaja ei voi mitenkään vangita niitä, tai
  2. niiden vangitseminen mahdollistaisi sellaisen uuden kiven pelaamisen, jota vastustaja ei voi vangita. (Tämä kummallisen kuuloinen sääntö tarvitaan joidenkin erikoistilanteiden takia, tarkemmin kappale 1. Positions Related to Article 7, Clause 1.)
 2. Kivet, jotka eivät ole eläviä, ovat kuolleita.

Pisteenlasku#

 1. Kun peli on päättynyt, ko-uhkaukset katoavat.[1]
 2. Aluetta ovat sellaiset risteykset, joita ympäröivät vain yhden pelaajan elävät kivet. Muut tyhjät risteykset ovat dameja.
 3. Ketjut, joilla on dameja, eivät rajaa aluetta. (seki)
 4. Kumpikin pelaaja poistaa alueeltaan vastustajan kuolleet kivet, ja lisää ne vankeihinsa
 5. Jokainen tyhjä risteys omalla alueella on 1 pisteen arvoinen. Jokainen vanki on 1 pisteen arvoinen.
 6. Pelaajan pisteet lasketaan yhteen, ja valkean pisteisiin lisätään komi (tyypillisesti 6.5 pistettä)
 7. Pelaaja, jolla on enemmän pisteitä, voittaa.

Erikoissääntöjä#

 • Pelin saa koska tahansa luovuttaa, jolloin vastustaja luonnollisesti voittaa automaattisesti.
 • Jos rikkoo ylläolevia sääntöjä, vastustaja voittaa automaattisesti (yleensä meillä kuitenkin vastustaja antaa esim. ottaa laittoman siirron takaisin)
 • Jos koko laudan tilanne toistuu, pelaajat voivat sopia, että peli päättyy ratkaisemattomana.

Tasoitukset#

Useimmat vapaamuotoiset pelit sekä tasoitusturnauksissa pelattavat pelit ovat tasoituspelejä. Tasoituspeleissä heikompi pelaaja saa kompensaatiota luokitusten mukaan seuraavasti:

 • Jos luokitukset ovat samat, pelataan "normaalisti" ylläolevien sääntöjen mukaan
 • Jos eroa on 1 taso, heikompi pelaaja pelaa "normaalisti" mustilla, mutta valkea ei saa komia.
 • Jos eroa on 2 tasoa tai enemmän, heikompi pelaa mustilla ja ensimmäisenä siirtonaan asettaa laudalle tasoituskiviä luokitusten eron verran, kuitenkin enintään 9. Nämä kivet asetetaan laudalle merkittyihin tähtipisteisiin, ks. alla. Valkea ei saa komia.

Tasoituskivet asetetaan laudalle näin:

+-----------------+
|.................|
|.................|
|..d.....g.....a..|
|.................|
|.................|
|.................|
|.................|
|.................|
|..f.....i.....e..|
|.................|
|.................|
|.................|
|.................|
|.................|
|..b.....h.....c..|
|.................|
|.................|
+-----------------+
Dia: Tasoituskivien asettamisjärjestys, mustan näkökulmasta

Tasoituskivet asetetaan diagrammissa merkittyihin risteyksiin aakkosjärjestyksen mukaan, paitsi 5:n ja 7:n tasoituskiven tapauksessa, jolloin viimeinen tasoituskivi asetetaan keskelle lautaa.

on hyvän tavan mukaista asettaa tasoituskivet juuri tässä järjestyksessä[#1] pelin päätyttyä ennen pisteenlaskua on vaihe, jossa selvitetään, mitkä ryhmät ovat eläviä ja mitkä kuolleita. Tällöin ko:ssa voi vangita takaisin ainoastaan sen jälkeen, kun on passannut kerran juuri sitä nimenomaista koota kohden. Siis "passaan tuohon ko:hon" on se asia mitä sanotaan. Erittäin hankalaa, mutta tämä on se syy, jonka takia "mutkanelonen nurkassa" on ehdottoman kuollut.

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-49) was last changed on 11-Jan-2007 22:44 by Ilkka