513----
2#O....
|#OOO..
|O#,...
|O#....
4O#....
|##....
|......

Valkea voittaa semeain.

735----
2#O....
|#OOO..
1O#,...
|O#....
4O#....
6##....
|......

Myös näin valkea voittaa.

+25----
3#O....
4#OOO..
1O#,...
|O#....
|O#....
|##....
|......

Jälleen valkea saa mustan kiinni. Valkea siis voittaa jos aloittaa.


+16----
3#O....
2#OOO..
4O#,...
7O#....
5O#....
a##....
|......

Mustan paras siirto on tämä. Se antaa mustalle eniten aluetta, 12 pistettä (a mukaan luettuna,) vaikka valkealla jääkin kolme ko-uhkausta.

624----
1#O....
|#OOO..
7O#,...
5O#....
3O#....
|##....
|......

Myös toisesta 1-2 -pisteestä musta voittaa, mutta mustalle jää vain 8 pistettä. Ko-uhkauksia jäi neljä, viimeinen on atari 7:n oikealta puolelta. Tämä on siis selvästi huonompi kuin edellinen tapa.


435----
1#O....
2#OOO..
|O#,...
|O#....
|O#....
|##....
|......

Tesuji nurkassa johtaa mielenkiintoiseen tilanteeseen.

#OO----
7#O....
##OOO..
6O#,...
9O#....
8O#....
|##....
|......

Nurkassa on kivien alle peluu (ishi no shita)...

+OO----
O.O....
|10OOO..
|O#,...
OO#....
#O#....
11##....
|......

joka ei mustan ikäväksi toimi.

#OO----
7#O....
##OOO..
|O#,...
|O#....
6O#....
|##....
|......

Tilanteesta tulee siis ko, jossa musta joutuu tekemään ensimmäisen uhkauksen...

+OO----
O#O....
##OOO..
9O#,...
8O#....
#O#....
a##....
|......

sillä kivien alle peluu ei edelleenkään toimi.

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-28) was last changed on 08-Jan-2003 01:16 by ObOlli