Valkealla on 12 vapautta mustan 10:ä vastaan, joten mustalla ei ole edes ko-uhkausta. (yhteistä vapautta ei lasketa mustalle, koska valkealla on silmä ja mustalla ei)

OOO-#---
|1OO#.O.
|#.O#.O.
O.OO#.O.
OOO##.O.
####.O..
|...O...
|OOO....
|.......
Dia: 2: tenuki!

OOO9#4--
10#OO#8O.
3#7O#.O.
O5OO#.O.
OOO##.O.
####.O..
6...O...
|OOO....
|.......
Dia: musta yrittää..

OOO##O--
O13OO#OO.
151117O#12O.
O18OO#14O.
OOO##16O.
####.O..
O...O...
|OOO....
|.......
Dia: jatkoa..

OOO##O--
O21OO#OO.
241923O#OO.
OOOO#OO.
OOO##OO.
####20O..
O..22O...
|OOO....
|.......
Dia: jatkoa..


OOO##O--
O.OO#OO.
O25.O#OO.
OOOO#OO.
OOO##OO.
####OO..
O26.OO...
|OOO....
|.......
Dia: valkea voittaa.

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-7) was last changed on 07-Jan-2003 14:41 by Bass