Spoilereita go-aiheisiin ja -aiheettomiin arvoituksiin#

  • Mikä looginen järjestys on tällä numerosarjalla 0-9? 8 2 3 6 4 0 7 5 9 1

kahdeksan kaksi kolme kuusi neljä nolla seitsemän viisi yhdeksän yksi on aakkosjärjestys

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 20-Apr-2006 10:10 by 213.216.199.14