Turun TyönantajaYhdistyksen peli-ilta#

TTY Peli-Ilta jää tauolle. Todellinen kiinnostus on "alkuinnostuksen" jälkeen ollut aivan liian vähäistä, että peli-illan voisi olettaa jäävän henkiin.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-19) was last changed on 09-Apr-2006 12:01 by 130.232.129.225