This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

elääkkö vai eikö elää#

Toigossa sattui ja tapahtui, liekö tullut yhtään korrektia laittoa tämänkään ryhmän käsittelyssä?

|.................|
|............OOO..|
|..........OO##O..|
|..,.....,.O#..O..|
|OOOOOOOOOO####.OO|
|O#O###O##O#.O.##O|
+###---#--#-1----#+
Dia: Paras mustan vastaus? Korjaus valkean kämmiin?

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This particular version was published on 19-Feb-2008 13:08 by LauriPaatero.