Edellisestä pulmasta onkin jo jonkin aikaa, joten verrytellään vähän helpommalla :)

Kerhopelissä tuli kuvan tilanne. Kysymyksenä on nyt se, elääkö valkoinen ryhmä jo, vai pitäisikö sitä vielä puolustaa?

+-------------
|.OO..........
|..#.O.O......
|.O#...OOO.O..
|OO#.O#O#OOO..
|O##.OO####...
O##.#O#.#...#.
|OOO####......
|.O#.#O....#..
|.#,OO.O.O....
|.###O....#...
|#.O.O.###....
|..O.O#OO#....
|.#.#OOO##....
|....O.##O....
|O###O.OO##...
|.#O#O.O#.#...
|.#OOO.O#.#...
+--#-----#----
Dia:

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 28-Sep-2011 09:56 by Lauri Paatero