Huomattakoon, että jos musta olisi pelannut kiven 47 pykälän lähemmäksi laitaa, eli roikkukytkennän, niin tulos olisi ollut vielä parempi.

--Matti Siivola, 03-Jun-2009 14:22

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 03-Jun-2009 14:22 by Matti Siivola