Oululainen 2kyu

Työskentelen tutkijana Oulun yliopistossa. Tutkimusintresseissä mm. tietämyksen hallinta ja go

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 14-Mar-2007 13:17 by Tepsu