Ensimmäisen turnauspäivän aamuna kello 9-11 on mahdollisuus osallistua Agoralla oppimista mittaavaan tietokonepohjaiseen muistipeliin. Peli sisältää kahdeksan opeteltavaa merkkiä, joihin liitetään satunnaiset tavuäänet. Pelin kesto on yksilöllistä, keskimäärin opetteluuun kuluu aikaa noin 15 minuuttia. Vastaavuudet kysytään uudelleen samana päivänä kello 20-21 ja toisen kerran kuukauden kuluttua opettelemisesta. Näihin lopputestauksiin menee noin 5 min/kerta ja viimeisimmän voi tehdä verkkovälitteisesti.

Tällä pyritään mittamaan mentaalisen tilan vaikutusta konsolidaatioon eli tiedon varastointiin ja siten myös mieleenpalautukseen.

Lauantai-illan testikertaan asti pitäisi pysytellä raittiina, muita rajoituksia osallistumiselle ei sitten olekaan.

Palkkioksi osallistumisesta kaksi elokuvalippua. Agoralta turnauspaikalle noin 1 km. Agoralla voi myös yöpyä molempina öinä (sama tila kuin Agoran peli-illoissa).

Lisätietoja:

airi kilpeläinen
jatko-opiskelija
airi.kilpelainen(at)gmail.com
airi.kilpelainen(at)jyu.fi

Janne Kujala
jvkujala(at)jyu.fi
Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-7) was last changed on 06-May-2009 22:11 by Kimmo Penttilä