YliGon pikapelihaaste kevät 2008 (testikierros) <--- HUOM! Tämä kierros on päättynyt 5.2.#

Idea#

Ajatuksena on pelata reilu määrä pelejä KGS:ssä, tavoitteena saavuttaa mahdollisimman lyhyessä ajassa tietty määrä voittoja. Konsepti on vasta hahmottumassa, ja käynnissä on tällä hetkellä testauskierros, jolle saa myös vapaasti osallistua. Varsinaisen maratonin voittotavoitteeksi on kaavailtu 100 voittoa, mutta parhaillaan käynnissä olevalla harjoittelu/testikierroksella tavoitteena on 25 voiton saavuttaminen. Varsinainen kilpa saattaa poiketa säännöiltään alla olevista.

Säännöt (harjoittelukierros)#

1. Jokainen YliGon jäsen voi halutessaan vastata haasteeseen. Osallistumista varten on luotava uusi tunnus KGS:ään ja tunnuksista kerätään tälle sivulle lista, jotta pelaajat voivat tarkkailla toistensa edistymistä. Listaan merkitään oma nimi, tunnuksen nimi, sekä luokituksen minimitaso (katso kohta 2). Tunnusta saa vaihtaa kesken kilvan, mutta kaikki 25 voittoa on kerättävä samalla tunnuksella ja vain yksi tunnus/henkilö voi olla listattuna tällä sivulla tiettynä ajankohtana.

2. Jotta voittojen keräilyssä olisi haastetta, täytyy ne saavuttaa riittävän vahvalla tunnuksella. Jotta voitettu peli lasketaan mukaan, täytyy sen olla pelattu tasoituksella, joka on oma Suomiluokitus + 1 kivi. Siis esim. Suomi- 4-kyun täytyy saada oma tunnuksensa vähintään tasolle 3 kyu, jotta peli lasketaan mukaan. Tunnuksen taso saa kyllä heilahdella vapaasti, mutta vain riittävän vahvalla tasolla saavutetut voitot lasketaan.

3. Pelit pitää pelata aika-asetuksilla, jotka ovat:

  • vähintään 1 min. perusaikaa ja 5x10sec japanilainen tai
  • vähintään 1 min. perusaikaa ja 3/25 kiveä kanadalainen tai
  • mikä tahansa hitaampi (sekä perusajan että byo-yomin osalta)

Turnaus on luonteeltaan pikapeliturnaus, mutta hitaitakin pelejä siis saa pelata vapaasti jos siltä tuntuu. Voittojakin saattaa tällöin kertyä hitaammin.

4. Jotta pelaajien edistymisen seuraaminen olisi mahdollista, pelaajat pitävät oman tunnuksensa info-laatikossa listaa voitettujen pelien määrästä. Myös oma minimiluokitus olisi hyvä mainita.

5. Parhaasta tunnuksesta annetaan erikoispalkinto. Jury arvioi tunnuksen kokonaisuutena, johon vaikuttavat mm. tunnuksen nimi ja kuva, sekä mahdollisesti info-laatikossa oleva teksti. Arviointiin otetaan ne tunnukset, jotka ovat listattuna tällä sivulla sillä hetkellä, jolloin joku osallistujista ilmoittaa saavuttaneensa vaaditut 25 voittoa ja kilpailu päättyy.

6. Kilpailu päättyy, kun joku osallistujista ilmoittaa saavuttaneensa 25 voittoa vaaditulla tasolla. Järjestäjät tarkistavat voittojen määrän ja parhaan tunnuksen etsiminen aloitetaan (katso kohta 5).

7. Kilpailun voittaja saa palkinnokseen YliGo:n blitz-valtikan. Parhaasta tunnuksesta annetaan erikoispalkinto.


Lista pelaajista:#

Nimi Tunnus Tunnuksen minimitaso
Kalle Timperi Sankari 1 kyu
Mikko Salminen rumilus 3 kyu
Mikko Siukola Maestro 4 dan
Antti Niemi MacGyver 2 kyu
Janne Nikula Huussi 1 dan
Miika Nikula Tuuba 4 dan

Kilpailun yhdyshenkilönä toimii Kalle Timperi

rumilus ilmoittanut saaneensa 25 voittoa 5.2. klo 18.20.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-21) was last changed on 10-Jul-2022 22:00 by Pekka Keipi