eGo hallituksen kokous 26.1.2012#

Paikalla: Olli Tuovinen, Jarno Alanko, Joonas Pihlajamaa, Reino Karttunen, Antti Niemi, Mikael Nenonen

Estynyt: Mikko Lappeteläinen

Avattiin kokous 20.20 ja todettiin, että Mikko ei ole vielä paikalla

Käytiin läpi kokouksen asialista. Lisättiin asialistalle muihin asioihin varahallitusjäsenten rooli.

1. Toimintasuunnitelmaan tutustuminen#

Todettiin, että kaikki ovat käyneet läpi toimintasuunnitelman. Keskusteltiin suunnitelmasta. Todettiin turnauksiin liittyen, että Korean Ambassador's Cup -turnauksen järjestäminen olisi erittäin kiinnostavaa. Myös muita turnauksia voitaisiin miettiä tälle vuodelle.

2. Vastuutehtävien jako#

Valittiin sihteeriksi Joonas Pihlajamaa. Valittiin rahastonhoitajaksi Reino Karttunen. Valittiin varapuheenjohtajaksi Mikael Nenonen.

Keskusteltiin nimenkirjoittamisoikeudesta. Todettiin, että nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla yksin, ja sihteerillä ja vara-pj:llä yhdessä.

Keskusteltiin turnausvastaavan valinnasta. Jarno Alanko ilmoitti halukkuudestaan rooliin. Valittiin Jarno Alanko turnausvastaavaksi.

3. Jäsenmaksut#

Keskusteltiin siitä kuka voi kerätä jäsenmaksuja. Sovittiin, että hallituslaiset voivat kerätä - jäsenmaksun kärääjä kirjaa jäsenlistaan nimen, kotipaikan ja yhteystiedon, kansalaisuuden jos ei suomalainen, sekä jäsenmaksun maksupäivämäärän ja summan (sekä liittymismaksun jos ei aiempi jäsen). Jäsenmaksujen tilitys ensi tilassa rahastonhoitajalle.

4. Kesäleirin järjestäminen#

Keskusteltiin kesäleirin järjestämisestä. Hyvä malli voisi olla viikonloppu jostain sopivalta mökiltä. Jos halutaan nuoria mukaan, alkoholin käyttöä viikonlopun aikana olisi hyvä rajoittaa, kuitenkin saunaoluet sallien.

Sovittiin, että selvityskomiteaa lähtee vetämään Reino. Mikael ja Olli lupautuvat komitean jäseniksi.

5. Jäsenmaksuaan maksamattoman jäsenen poistaminen#

Hannele Ahlroos on ollut ensimmäisessä hallituksessa, mutta Tamperelaisena ei ollut kerhon toiminnassa mukana. Ei maksanut jäsenmaksua viime vuonna eikä maksa tänäkään vuonna. Todettiin, että Hannele ei varsinaisesti ole ollut jäsen. Poistetaan Hannele listoilta.

6. Päätös pankkitilin avaamisesta#

Oli puhe että tili avattaisiin jo viime kaudella. Todettiin, että vuosihintaan 20 eur tai sen alle voitaisiin ottaa yhdistyksen nimiin tili, muussa tapauksessa rahastonhoitaja perustaa yksityistilin (jonka saanee olennaisesti halvemmalla).

7. Päätös nimenkirjoittajien päivittämisestä PRH:lle#

Päätettiin, että vaihdetaan nimenkirjoitusoikeudet yhdistykselle. Kustannus tästä PRH:lle 15 €. Sen tekee vanha tai uusi puheenjohtaja, sen mukaan kumpi sen pystyikään tekemään.

8. Päätös kellotilauksesta#

Keskusteltiin Excaliburien tilaamisesta kerholle. YliGoon tilaukseen ei todennäköisesti mahdu eGon kellot mukaan. Todettiin, että järkevintä voisi olla tilata Excalibureja suoraan eGolle postitse ja maksaa tarvittavat tullit.

Mikael kertoi, että myyjiä löytyy netistä, ja kustannus on luokkaa 30 eur plus tullit (n. 20%) per kello. SGL:ltä ollaan saatu tukea kellojen hankintaan, mikä riittää noin kymmeneen kelloon. Tämän lisäksi yhdistyksellä on jonkin verran rahaa käytettävissä. Samalla voisivat halukkaat tilata myös itselleen kelloja.

Sovittiin, että ostetaan kerholle 15 kelloa. Tähdätään kysely nettiin yksityis- ja kerhotilauksista. Otetaan etumaksu 35 eur/kello. Tilaus-DL 6.2., maksujen eräpäivä

13.2. Tilaus tehdään n. 16.2.

Keskusteltiin lyhyesti rahatilanteesta. Mikaelille tällä hetkellä eGo auki palkintorahat, mutta vastaavasti Mikaelilla kellorahat omalla tilillä.

9. Muut asiat#

Dokumenttien käyttöoikeudet: Sovittiin, että Mikael Nenonen antaa käyttöoikeudet hallituslaisille Google Documentsissa. Muokkausoikeus hallituslaisille, pääsyoikeus toiminnantarkastajille.

Varahallituslaisten rooli: Sovittiin, että varajäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ja äänioikeus jos on poissaolijoita. Pääsy hallituksen dokumentteihin.

Nuorisojärjestöksi hakeminen: Jos oltaisiin Espoon nuorisojärjestö, saataisiin edullisesti tiloja Espoon kaupungilta. Todettiin, että alajärjestöä ei haluta perustaa.

Nuorisojärjestöksi pääsy vaatii kuitenkin selvittämistä. Jonkinlainen service desk löytyy nuorisoyhdistyksille, joka neuvoo näissä asioissa. Olli lupautui ottamaan asian tutkimisen kontolleen.

KAC:n järjestäminen: Todettiin, että KAC olisi mielenkiintoinen turnaus järjestää. Järjestysvastuu on ollut YliGolla, mutta mahdollisuuksia järjestämisvastuun saamiseksi voisi olla.

Keskusteltiin myös kirjaston tilojen käytöstä. Todettiin, että isompiakin turnauksia pystyttäisiin järjestämään - pöytiä hieman puuttuu mutta nekin varmasti järjestyisivät. Edellinen turnaus oli hyvä ja järjestelyt sujuivat. Paremminkin olisi vielä voinut mennä, potentiaali loistavaan turnaukseen olisi.

Kyu-pelaajia olisi hyvä saada. Ehdotettiin ideana erillisten kyu-palkintojen järjestämistä turnauksiin. Samoin olisi kivaa jos olisi konkreettisia, hyviä palkintoja.

Kirjaston kanssa pitäisi kuitenkin neuvotella aukioloajoista jotta pystyttäisiin järjestämään hyvin. Silti peliajat kannattaisi pitää suhteellisen nopeina.

KAC:iin liittyen myös sponsorin haku lähetystön kautta voisi olla mahdollista. Pietarissa esim. kolme lähetystön turnausta joissa myös sponsoreja. Mikael nosti esiin, että EuroGoTV-lähetyksiä voitaisiin tuoda turnausten osaksi, ja Nordic Go Academyn kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä. Sovittiin, että järkätään pelikommentaari livenä "esitysmielessä" kuivaharjoitteluna.

Tehtiin periaatepäätös siitä, että pyritään hakemaan KAC:ia.

10. Kokouksen päättäminen#

Päätettiin kokous klo 21.14

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)