Muutamien pelien kehityksessä ja playtestauksessa mukana olleena on oppinut muutamiakin asioita. Tärkein lienee kuitenkin se, että mitä triviaalimmat säännöt, sen parempi peli. Toisin sanoen, jos jokin sääntö ei ole elintärkeä pelin kulun kannalta, se on turha. Lisäksi, jos sääntö vaatii poikkeustapauksen, on kehitettävä parempi sääntö, tai jätettävä sääntö kokonaan pois. Ja viimeisenä: jos joku esittää säännöistä kysymyksen, johon et osaa vastata yhdellä lauseella, sääntö on liian monimutkainen.

Näitä oppeja seuraamalla voidaan yleisesti käytettäviä sääntöjä huomattavasti yksinkertaistaa, jolloin saadaan esim. tällainen variantti.

HUOM!#

Näitä sääntöjä ei ole tarkoitettu vakavamieliseen käyttöön, vaan korkeintaan pelitestaajille ja varianttien ystäville. Tämä peli ei ole Go:ta, vaan jotain etäisesti sitä muistuttavaa.

Yksinkertaistukset: (Luonnos 0.1.1):#

1. vangitseminen#

kun kivi on asetettu laudalle, poistetaan laudalta kaikki kiviketjut, jotka eivät kosketa tyhjää risteystä.

vaikutuksia

 • poistettu ylimääräinen sääntöklausuuli. (niitä kiviä ei poistetakaan jotka saivat vapauksia kun vastustajan kiviä ensin poistettiin)
 • sekit tyypillisesti luhistuvat
 • monet life-and-death -tilanteet muuttuvat
 • ko muuttaa olomuotoaan
 • itsemurha-klausuuli poistuu tarpeettomana (siirron jälkeen laudalla ei saa olla omia vapaudettomia kiviketjuja)

kommentteja

 • millä tavalla tämä nyt oikeastaan on elegantimpi kuin perusgoossa tarkistettavat ja poistettavat vastustajan kiviketjut? Kieltämättä tosin tämä eliminoi paljon hankaluuksia kuten ko-tappelut ja sekit. -- sigs

Sääntö, jossa vain vastustajan vapaudettomat kivet poistetaan, johtaa tilanteisiin, joissa siirron jälkeen laudalla voi olla vapaudettomia kiviä (itsemurha), jotka poistetaan vasta kun vastustaja on asettanut seuraavan kiven. Vaikka tämä ei olekaan automaattisesti mikään showstopper, se tuntuu kuitenkin epähygieeniseltä, koska se "levittää" siirron vaikutusta vastustajan vuoron puolelle, vähän niinkuin tavallinen ko-sääntökin tekisi, jos sellainen olisi. "Kiviä vangitsemattoman itsemurhan" kieltäminen poistaisi tämän epätoivotun efektin, mutta vaatisi lisäsäännön.

|.....
###,..
|..##.
OOOO#.
#1#O#-
Dia: Eleganssiongelmia sigs:n vangitsemissäännössä.

Diagrammissa mustan 1 johtaisi tilanteeseen, jossa valkea voi elää vain pelaamalla "vangintauhkauksen":


|.....
###,..
|..##.
OOOO#.
###O#-
Dia: valkean vuoro. Valkea tarvitsee "vangitauhkauksen"

Jos vangitsemissäännössä poistetaan vain vastustajan kivet, kuvan kolme vapaudetonta mustaa kiveä poistetaan vasta kun valkea on asettanut seuraavan kiven. Niinpä valkealla olisi syytä olla takataskussa siirto, johon musta vastaa: vasta tuon siirron jälkeen nämä kolme mustan kiveä on poistettu ja valkea voi tehdä kaksi silmää.


Lisäksi, "vastustajan" on pitkä sana, sen poisjättäminen lyhentää sääntöjä :-)

(PS. seki ja ko eivät varsinaisesti katoa minnekään.)

-Bass

2. ko#

jos laudan asema (siirtovuoron huomioonottaen) toistuu samanlaisena 3 kertaa, peli päättyy tasapeliin.

vaikutuksia

 • koko pelin monimutkaisin sääntö poistettu kokonaan
 • life-and-death -tilanteet muuttuvat radikaalisti
 • ko-ajia jättämällä ei ole helppoa hävitä peliä.
 • tasapelit yleistyvät.

3. pisteenlasku#

pelaaja, joka ei enää pysty lisäämään kiveä laudalle, häviää.

vaikutuksia

 • pelin toiseksi monimutkaisin sääntö korvattu yksinkertaisemmalla.
 • life-and-death -tulkintakysymykset sivuutetaan tarpeettomina, koska peli voidaan pelata loppuun
 • käytännössä lasketaan silmiä, ei pisteitä -> loppupeliä myös alueiden sisällä.
 • ryhmävero (2 silmää / ryhmä tarvitaan elämiseen)
 • passaaminen poistuu säännöistä.

kommentteja

 • Ei pysty on mielestäni huono ilmaus. Mitä, jos pelaaja väittää pystyvänsä lisäämään kiven, mutta ei kuitenkaan lisää? -- Matti
 • Harkitsin käyttäväni sanamuotoa "pelaaja, joka tekee siirron joka ei vaikuta laudan asemaan, häviää", mutta päädyin kuitenkin kansankielisyyteen, koska tarkoituksena oli, ettei yhtään sääntökohtaa tarvitse erikseen selittää. Tottahan toki on, että tuo valitsemani sanamuoto tekee esim. fyysisestä väkivallasta tehokkaan tesujin..-- Bass

Jos joskus äärimmäisen tylsistyksen vallassa haluat kokeilla näitä sääntöjä, kokemuksista kuultaisiin mieluusti vaikkapa tuossa: ..........................

Saa olla hyvin tylsistynyt. Tasapeli on liian helppo tehdä.

Sitä pelkäsinkin. Täytyypä etsiä jostain sopiva uhri ja kokeilla itsekin :-) --Bass

 • \o_ voin kyl koklata. koskas/missäs? KGS? goovariaatiot rokkaa (: -- sigs

Kas, tämä sivu oli jäänyt päivittämättä, kun joskus aikoinaan playtestasin muutaman 9-laudan pelin verran ja kirjoitin säännöt auki. --Bass

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)