http://www.wholesalechess.com/images/products/0415_2S.jpg
Excaliburien pikaopas tulevaisuuden varalle. –Vesa 10.1.2007

Onko kukaan keksinyt, miten Excaliburin saa laskemaan jokaisen siirron, ei pareittain kuten shakissa? Tämän merkkinä kelloon tulee go-teksti, mutta miten sen saa päälle noissa käyttäjän säätämissä U1-U5-vaihtoehdoissa? --JaakkoSärelä, 2.4.2007

Primary-ajan Counter: 0, kohdan 7 Counter On. Ilmeisesti se, että perusajalla ei lasketa siirtoja, vaihtaa aikamoodin gohon. -- Vesa

Niinpä taisi olla. Minun kellossani kohta 6 on muuten Save On/Off eikä Recall On/Off. Liekö kelloissa versioeroja? --JaakkoSärelä

Save/Recall ovat vaihtoehtoja. Ilmeisesti joku oli mennyt painamaan Save On esimerkkikellossa :) -- Vesa

Kirjoittelin vähän kattavamman referenssin järjestäjiä ajatellen, kun ovat kaiketi tulleet jäädäkseen nämä Excaliburit. --Janne

Käynnistys#

1 Laita painonapit tasa-asemaan, kytkin Pauselle, ja laita virta päälle kellon pohjanapista.
2 Paina Select-nappia, niin ollaan valitsemassa Preset-moodia
3 Valitse turnaukselle U1, U2, U3, U4 tai U5 selaamalla napeilla + tai –
4 Select-nappia painamalla pääset asettamaan peliajat, seuraavilla kierroksilla riittää virran päälle laittaminen

Kanadalainen byo-yomi, esimerkkinä 45min + 5/25#

1.a Perusaika vasen ”Primary” :00 sekunnit ja 045 minuutit
1.b Perusaika oikea ”Primary” :00 sekunnit ja 045 minuutit
1.c Counter 0
2.a Toinen aikajakso vasen “Second” :00 sekunnit ja 005 minuutit
2.b Toinen aikajakso oikea “Second” :00 sekunnit ja 005 minuutit
2.c Counter 25
3.a Kolmas aikajakso “Sudden” vasen :00 ja 000
3.b Kolmas aikajakso “Sudden” oikea :00 ja 000
4 Delay 0
5 Claim On
6 Recall Off
7 Counter Off
8 Game end Off
9 Accum Off
10 Sound On varoituspiippaus ajan loppumisesta
11 30 sekuntia ennen ajan loppumista
12.a Delay All Off
12.b Word Off
12.c Second Off

12:n kohdalla voit jo painaa Verify-nappia ja pistää kytkimen Play-tilaan.
Kello lähtee käyntiin, kun jompaakumpaa painonappia painetaan.
Kello pysähtyy tasaamalla painonapit, tai siirtämällä kytkin Pauselle.

Japanilainen byo-yomi, esimerkkinä 90min + 60s byoyomi#

1.a Perusaika vasen ”Primary” :00 sekunnit ja 090 minuutit
1.b Perusaika oikea ”Primary” :00 sekunnit ja 090 minuutit
1.c Counter 0
2.a Toinen aikajakso vasen “Second” :00 sekunnit ja 001 minuutit
2.b Toinen aikajakso oikea “Second” :00 sekunnit ja 001 minuutit
2.c Counter 1
3.a Kolmas aikajakso “Sudden” vasen :00 ja 000
3.b Kolmas aikajakso “Sudden” oikea :00 ja 000
4 Delay 0
5 Claim On
6 Recall Off
7 Counter Off
8 Game end Off
9 Accum Off
10 Sound On varoituspiippaus ajan loppumisesta
11 10 sekuntia ennen ajan loppumista
12.a Delay All Off
12.b Word Off
12.c Second Off

Absoluuttinen aika, esimerkkinä 10+10min pikapeli#

1.a Perusaika vasen ”Primary” :00 sekunnit ja 010 minuutit
1.b Perusaika oikea ”Primary” :00 sekunnit ja 010 minuutit
1.c Counter 0
2.a Toinen aikajakso vasen “Second” :00 sekunnit ja 000 minuutit
2.b Toinen aikajakso oikea “Second” :00 sekunnit ja 000 minuutit
2.c Counter 0
3.a Kolmas aikajakso “Sudden” vasen :00 ja 000
3.b Kolmas aikajakso “Sudden” oikea :00 ja 000
4 Delay 0
5 Claim On
6 Recall Off
7 Counter Off
8 Game end Off
9 Accum Off
10 Sound On varoituspiippaus ajan loppumisesta
11 30 sekuntia ennen ajan loppumista
12.a Delay All Off
12.b Word Off
12.c Second Off

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)