Hei, jos tiedätte jonkun, joka on kirjoittanut artikkelin, opinnäytetyön tms. paperin liittyen peliin go, olisi kiva, jos se olisi täällä näkyvillä. Suomessa on tehty kyllä jo jonkin verran..

Koreassa gota voi opiskella yliopistossa (esim Myongjin yliopisto ja järjestetäänpä maailmalla go-aiheisia konferenssejakin (esim. The International Conference on Baduk 2003).

Tälle sivulle voi kerätä go-aiheisia tutkimustuloksia.

Kiinnostuneet voivat myös miettiä go-aiheista kysymystä, johon liittyen voi joku päivä ilmestyä tieteellinen artikkeli (jos artikkeli joskus valmistuu niin lisään tänne linkin siihen)

Listaa gota käsittelevistä tutkimuksista ja artikkeleista:

KirjoittajaJulkaisun nimiIlmestynyt
Tomoki Nakamigawa Nakade — a graph theoretic concept in Go Discrete Mathematics Vol 235, 28 May 2001
Martin Müller Computer Go Artificial Intelligence Vol 134, Jan 2002
Esa Seuranen Introducing playing style to computer go MICC Technical Report Series, 07-06, pages 81-91, 2007
Mika Holmström Monte Carlo go HY 2010-06-10 (C-2010-41)
Antti Törmänen Kikashi: taking advantage of the opponent's plans Web: 4 Jan 2012
Antti Törmänen Aloittelijasta mestariksi: Asiantuntijuuden resepti Aalto 2012-11-25, eng
Hanne Korhonen Tekoäly ja go-peli TY 2014-08-06
Mika Lemström Go-ohjelmien vertailu Metropolia 2015-12-01
Samu Kumpulainen AlphaGo ja Monte Carlo -puuhaku JyX 2017-05-18
Pirkko Luoma Go-lautapeliä Suomessa jo lähes 40 vuotta Pelitutkimuksen vuosikirja 2017, 60-66

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)