HGK pistarit#

27.2. oli ensimmäiset pistarit HGKn peli-illassa. Pistareissa oli 3 go-tehtävää sekä esimerkki. Jatkossa ongelmat voivat olla l&d, tesuji tai loppupeliongelmia.

Kevään -07 viimeinen pistari oli 24.4.

Oletuksena oikeasta vastuksesta saa pisteen. Jos merkitsee olevansta varma ratkaisusta, oikeasta vastauksesta saa 2 pistettä, mutta väärästä menettää 2 pistettä.

Tuloksia#

nro pelaaja luokitus esimerkki 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 2/4 3/1 3/2 3/3 3/4 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 8/3
1 Janne Nikula 1kyu +2 +2 -2
2 Annika Piiroinen 8kyu +2 +2 +2 -2 -2 +2 0 2 0 0 0 1 0 1 2
3 Sami Rantala 2kyu +2 +2 +2 -2 +2 +2 +2 -2
4 Jari Koivikko 1kyu +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 0 2 2 -2 0 2 2 0 2 -2 0
5 Lauri Savolainen 2kyu -2 +2 0
6 Pekka Lajunen 1kyu +2 +2 +2 -2 2 2 -2 2 0 1 0 2 2
7 Aleksi Savolainen 5kyu +2 +2 +2 -2 2 2 -2 0 2 2 1 2 2 2
8 Timo Vainiopää 8kyu +1 0 0 +1
9 Ari Hietanen 3kyu +2 +2 -2 0
10 olli 3dan +2 +2 +2 1
12 Antti Holappa 3dan +2 +2 +2 +2 2 2 0 2 2 0
13 Juho Heikkinen 1 kyu 2 -2 0 2 2 1

Esimerkki#

.....|
...OO|
...O#|
..,O#|
.OO##|
.O###O
-O#-O+
Dia: Musta pelaa

Viikon 1 tehtävät#

.,.....,..
...OO.....
..O##OOO..
.O#.#..#O.
.O#O...#O.
.O######O.
.,OOOOOO..
..........
Dia: Musta pelaa (10 kyu)

-OO##+
.O#..#
.O#..#
.O#..#
.OOO#|
....OO
...O.|
.....|
Dia: Valkea pelaa (5 kyu)

.....|
..OOO|
..O#.|
..O#.|
..O#.O
..,#O|
.O.##|
.O.#.|
-----+
Dia: Valkea pelaa (1 dan)

Viikon 2 tehtävät#

Ensimmäinen ongelma on ilmeisesti vaikea vahvoille pelaajille. Tilanteessa on heille tuttu muoto, mutta. Tuloslista ei valitettavasti kerro koko tutuutta...

......|
.....OO
....O.#
..O.OO#
...#O##
...O#O|
.O.O##|
..O##.|
--OO--+
Dia: Valkea pelaa (10kyu?)


|.O.........
|...........
|O..........
#OOOOOO.....
#O####.OO...
|#.#..##OO..
|.O.#...#O.O
|O##..#.#O..
+-----------
Dia: Valkea pelaa (8kyu)


........|
.....#..|
........|
.O.OO####
.O.O#OOOO
.O###O.#|
-----O#-+
Dia: Valkea pelaa (2kyu)


|........
|........
###OOO.O.
|OO##....
O.....O..
+--------
Dia: Musta pelaa (4dan)

|........
|........
###OOO.O.
|OO##....
O.#...O..
+--------
Dia: Bonustehtävä wikiin: valkea pelaa


Viikon 3 tehtävät#

kerholla oli harvinaisen vähän väkeä.

|.......
|.OOO#..
|.O##.#.
|O#O....
|O#..#..
+O#-----
Dia: Musta pelaa


.........|
.....O.#.|
......O#.|
.......#.|
,...OOO#.|
.O..O##OO|
....O..##|
---------+
Dia: Musta pelaa


......|
.....O|
...OO.|
.OO##OO
.O#..#|
.O#.#.|
-O#---+
Dia: Valkea pelaa, montako pistettä mustalla?


|.......
|OOOOO..
O..,..O.
|.#.#.O.
|...#.O.
+-----O-
Dia: Musta pelaa

Viikolla 4 tehtävät olivat ilmeisesti hieman vaikeampia.

|.....
OOOO..
###O..
#...O.
|O##O.
+-O#O-
Dia: Musta pelaa, 8kyu


|.......
|.#.....
|#......
|.#OO.O.
OOO#O...
#O###O..
|#.O#O..
+--##O--
Dia: Valkea pelaa, 3kyu


|.........
|O........
|.........
|OOO......
|###OO...,
|...#O.O..
|...#O#.O.
+----#----
Dia: Valkea pelaa, 4dan(?)


Viikon 5 tehtävät olivat edelleen hieman turhan vaikeita, tosin kerholla oli tavallista vähemmän pelaajiakin.

.....|
.#####
.#OOOO
.#O..|
.##O.|
..#O.|
--#O-+
Dia: Musta pelaa


|........
|.OOOOO..
|.O###O#.
|O#,#O#..
|O###O.#.
|O#.O.O#.
+O-------
Dia: Musta pelaa


|.......
OOO.....
##O.....
#.#O....
|##OOO..
|..##O..
|..#OO#.
|..O##.#
+-------
Dia: Valkea pelaa


Viikon 6 tehtävien ratkaisut ovat kaikki korjauksia ongelmakokoelmissa olleisiin virheellisiin tehtäviin.

+--O----
|#.O##O.
####O.O.
OOOO.O..
|.......
Dia: Valkea pelaa


|.........
|.OOO##...
|O###O#..,
|O#.#O.##.
|O##O.....
+O#-O#--#-
Dia: Valkea pelaa


+------
|.#....
|..O.O.
|.#O...
|##O...
|O.O...
|.O....
|......
Dia: Valkea pelaa


Viikolla 7 ongelmat olivat järkevän vaikeita, mutta tasoarviot ilmeisen pielessä.

--#--O---O--
.OO###OOO##.
...O.O###...
..O..O..,#..
............
Dia: Musta pelaa


--O----+
..O.#O.|
..O.#OO|
...OO##|
...O##.|
.OO#...|
..#.#..|
.......|
Dia: Musta pelaa


........|
..#####.|
.#.OOOO#|
.#O..#O#|
.#.O.#O#|
-----#O-+
Dia: Musta pelaa


Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)