Kannattaa myös hankkia jotain kirjallisuutta, jossa on Go-tehtäviä. Tehtäväkirjoja on arvioitu tällä sivulla: What Grade are Problems for?

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-11) was last changed on 30-Mar-2007 22:28 by 213.216.199.14