Ingin jäähyväisturnaus

Turnaus pelataan kolmen hengen joukkueilla loppiaistiistaina 6.1.1998. Joukkueita voivat lähettää Suomen Go-liitto ry:n jäseninä olevat kerhot vuoden 1997 jäsenmääränsä mukaisesti. Liiton henkilöjäsenet voivat myös osallistua turnaukseen. Jäsenmaksujen on oltava maksettuina vuoden 1997 puolella. Jos kerhon pelaajamäärä ei ole jaollinen kolmella, kerho voi täysien joukkueiden lisäksi lähettää yhden vajaan joukkueen. Vajaista joukkueista muodostetaan turnauksen alkaessa arpomalla mahdollisuuksien mukaan täysiä joukkueita.

Turnauksessa käytetään Ingin pelisääntöjä ja pelataan kolme kierrosta sveitsiläisellä systeemillä. Jos joukkueita tulee enemmän kuin kahdeksan on kierroksia neljä. Turnaus pelataan Ingin tasoituksilla ja komi on 8 pistettä. Peliaika on 2 * 45 minuuttia.

Turnaukseen kannattaa ilmoittautua etukäteen Matti Siivolalle. Jälki-ilmoittautuneet pelaajat voidaan tarpeen mukaan määrätä joukkueisiin järjestäjän parhaaksi katsomalla tavalla. Lisäksi nämä joutuvat etusijalle mahdollisia vapaavuoroja jaettaessa. Muistakaa tuoda lainassa olevat Ingin laudat ja kivet mukaan.

a. Osallistuminen: Joukkue saa tästä potista osuuden jokaista pelaamaansa peliä kohden. Joukkue siis saa potista saman osuuden kuin kaikki muut,ellei se jätä pelejä pelaamatta. Vajaa joukkue ei saa osuutta puuttuvasta pelaajasta, mutta vajaata joukkuetta vastaan pelannut saa osuuden kaikkien pelaajiensa osalta.

b. Pelivoitot: Joukkue saa osuuden jokaista sen pelaajan voittamaa peliä kohden. Tasapeli lasketaan 1/2-voitoksi. Vastustajan puuttuminen lasketaan voitoksi.

c. Joukkuevoitot. Joukkue saa osuuden jokaista voittamaansa ottelua kohden, eli voittaa enemmän pelejä kuin vastustajajoukkue.

Suhde a:b:c on 50% : 25% :25%. Matkakulut korvataan halvimman matkustustavan mukaan. Kuluja maksetaan kuitenkin korkeintaan 25 prosenttia kokonaisuudesta. Jos summa ei riitä matkakuluihin, niin jokaisen korvausta pienennetään samassa suhteessa.

Pelipaikka on Helsingissä Kurkimäen korttelitalossa, Karpalokuja 7.

Aikataulu

10.00-10.30
  Jälki-ilmoittautuminen 
10.40
  Kilpailun avaus 
10.45
  1. kierros 
  lounas 
13.30
  2. kierros 
15.30
  3. kierros 
17.30
  4. kierros 
  Palkintojen jako 

Korjattu 1.1.1998 

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)