JM Ilmoittautuminen#

Tärkeää#

Joukkuemäärän jäädessä neljään turnaus saadaan valmiiksi jo lauantaina

Järjestäjä ei pysty enää tällä varoajalla välttämättä järjestämään lisää kelloja turnaukseen, joten jos uusia joukkueita ilmaantuu pelaamaan, pitää kahdeksantena tai sen jälkeen ilmoittautuvan joukkueen tuoda omat kellot tullessaan Kiitos ja anteeksi.

Turnaus pelataan 3-henkisin joukkuein (+1 varamies) ja on avoin kaikille. Joukkue-SM-tittelistä voivat pelata vain ne joukkueet, jonka pelaajat kuuluvat kaikki samaan liiton jäsenkerhoon.

Helsinki I

Pelaaja Luokitus Kerho
Matti Siivola 5 dan HGK
Lauri Paatero 4 dan HGK
Pekka Lajunen 3 dan HGK

Tengen

Pelaaja Luokitus Kerho
Juuso Koivunen 1 kyu Tengen
Antti Pihlajamäki 1 kyu Tengen
Petri Haustola 4 kyu Tengen

Hayashi

Pelaaja Luokitus Kerho
Antti Soukka 2 dan Hayashi
Jaakko Virtanen 2 dan Hayashi
Aapo Niitamo 1 dan Hayashi

Hayashi II

Pelaaja Luokitus Kerho
Johanna Tuominen 1 dan Hayashi
Tuomo Komulainen 2 kyu Hayashi
Niko Ekilä 2 kyu Hayashi

Joukkueen nimi

Pelaaja Luokitus Kerho

Team Sekahaku (niille, joilla ei ole joukkuetta, mutta haluavat silti osallistua turnaukseen)

Pelaaja Luokitus Kerho
Juho Heikkinen 2 dan PoGo

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)