Keskustelua Kaisla-liigasta#

Keskusteltuani yligolaisten kanssa joudun toteamaan, että pelipaikan on oltava yksinomaan Kaisla. Alaikäisille ei siis voi laatia järjestelyä, joka vaatisi muita matkustelemaan muualle. Olen tästä pahoillani, mutta alaikäiset on suljettava turnauksesta pois ja muuta realistista vaihtoehtoa turnaukselle ei ole. --Janne, 2.8.2007

Hmm.. Kyllä minäkin osallistuin alaikäisena YliGon turnaukseen, jota pidettiin Kaislassa. Kaislan henkilökunta ei mitenkään puuttunut asiaan. Miksi siis on oltava täysi-ikäinen? --KonstaPälvi, 2.8.2007

Lyhyesti: koska Kaislassa on 18 vuoden ikäraja ja turnaus pelataan Kaislassa. On totta, että YliGossa on ehkä käynyt vuoden tai pari ikärajaa nuorempia, kun papereita taidetaan yleensä tarkastaa vain tiskillä. Kuitenkin pöytiäkin on pari kertaa ratsattu, jos ravintolahenkilökunta on kiinnittänyt huomion siihen, että jossain pöydässä istuskelee nuoria ihmisiä, joista kukaan ei ole tilannut mitään.

Pidän hyvin epätodennäköisenä, että Kaisla virallisesti suostuisi iltaisin päästämään alle 18-vuotiaita gon pelaajia ilman minkäänlaisia lisäehtoja, kuten jonkun täysi-ikäisen valvontaa tai jotain tiettyjä rajattuja aikoja. Kaisla on tällä hetkellä remontissa enkä oikein tiedä, miten sinne otetaan yhteyttä. Sen verran voin asialle tehdä, että lähetän Kaislan sähköpostiosoitteeseen kyselyn asiasta. --Janne, 2.8.2007

Asia selvä. Ajoin tässä vaan takaa sitä, että mitä enemmän pelaajia sen parempi. Ainakin omasta mielestäni, eli jos asialle voi tehdä jotakin niin se olisi tosi hieno homma. --KonstaPälvi, 2.8.2007

puhuin jo Jannen kanssa, että ois aika epäreilua rajata alaikäiset pois turnauksesta, ei oo niin kauheen suuri vaiva kysyy siltä henkilökunnalta et pääseeks sinne sisään, sitä paits ei sen tarvii olla illalla, voi se olla esim iltäpäivällä^^. --Javier-Aleksi Savolainen, 2.8.2007

Turnauksen tarkoitus on pitää turnaus nimenomaan Kaislassa peli-iltojen yhteydessä ja siinä nyt pysytään. Suositun baariympäristön ja alaikäisten välinen ristiriita on tuttu monesta muustakin kaupungista ja Helsingin osalta katsoisin, että junioritoiminta on HGK:n alaa. YliGo keskittyy opiskelijaikäisiin. (Harmillista toki on, että monet lukiolaiset alkavat jo paljon enemmän muistuttaa opiskelijoita kuin junioreita, vaikka ovatkin vielä nipin napin alaikäisiä.)

Alaikäisiä ei tietenkään YliGon taholta haluta tieten tahtoen sulkea pois, mutta turnauksessa käytetään Kaislan asettamia rajoituksia. Olen nyt lähettänyt tuon sähköpostin, jossa kysyn asiaa ja Kaislan mielipide asiaan on ratkaiseva. --Janne, 3.8.2007

Kaislan vastaus alaikäisiä pelaajia koskevaan kysymykseeni on seuraava:

"STTV:n kanta on selkeä; alaikäisiä ei sallita anniskelutiloissa ja vaikka uskonkin, että te valvoisitte ettei heille anniskella ei se meitä tarkastuksen tullessa yhtään lohduttaisi. Normaali sanktio ko. tapauksissa on anniskeluluvan menetys kahdeksi viikoksi. Näin ollen en valitettavasti voi ottaa sitä riskiä ja luvata alle 18-vuotiaiden pääsyä ravintolatiloihin."

Samoin joudun siis pitämään turnauksen osalta ikärajasta kiinni. Ei tässä muuta vaihtoehtoa ole. --Janne, 3.8.2007

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)