Kuva, johon on piirretty eri vuosien tilanteen jakaumat, on VanhatLuokitukset-sivun liitteenä. --JaakkoSärelä, 2008-08-18


Tein vähän uudemman käppyrän. Punainen käyrä on aineistoon sovitettu gammajakauma. Vihreä käyrä on tuohon 2003:n tilanteeseen sovitettu gammajakauma. 2003:n tilanne on normalisoitu tuohon punaiseen käyrään, eli siitä ei pysty päättelemään absoluuttisia pelaajamääriä.

http://www.suomigo.net/attach?page=Luokitusjakauma%2Fsuomiluokitukset12-May-2006.jpg

Kommentteja:

Suomen luokitukset näyttävät vahvistuneen n. 2-3 kyuta kolmessa vuodessa. Ottaen huomioon sen, että pelaajamäärä on melkein kaksinkertaistunut, kehitys on aika huimaa.

Kaksinumeroisilla kyu-tasoilla on selvää kvantittumista, mutta niillä tasoilla kehitys on sen verran nopeaa, ettei aiheuttane ongelmia. Yksinumeroisilla kyu-tasoilla on havaittavissa kaksi efektiä, jotka ovat kuitenkin suht' heikkoja: 1) 4 kyuiden suuri määrä 3 kyuihin verrattuna ja 2) epätasaisuus 2d-2k -alueilla. Näiden syitä voisi miettiä, koska tuolla tasolla kehityksen ei pitäisi enää olla niin nopeaa, että epätasaisuus voisi johtua siitä.

-- 12-5-2006 Jaakko Särelä

Tein huvikseni käppyrän Suomen tämänhetkisestä luokitusjakaumasta. Mielenkiintoista ainakin on nousu- ja laskureunojen kaltevuudet sekä mediaanin sijainti.

-- 11.6.2003 Antti Holappa

http://www.suomigo.net/attach?page=Luokitusjakauma%2Fpelaajat_6_03.jpg

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
pelaajat_6_03.jpg 48.4 kB 1 11-Jun-2003 17:58 195.197.219.158
jpg
suomiluokitukset11-May-2006.jp... 97.1 kB 2 11-May-2006 15:38 130.233.173.89
jpg
suomiluokitukset11-May-2006pie... 54.9 kB 1 12-May-2006 11:45 130.233.173.89
jpg
suomiluokitukset12-May-2006.jp... 38.6 kB 2 12-May-2006 11:50 130.233.173.89

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)