Sivun tiedot ovat vanhentuneita ja pidetään ainoastaan historiasyistä#

Tiedote luokituskomitean lakkauttamisesta#

Suomen go-liiton nimittämä luokituskomitea on 22.3.2005 pidetyssä kokouksessaan päättänyt välittömästi purkaa itsensä ja lakkauttaa luokituskomitea go-liiton toimielimenä.

Samassa yhteydessä Suomessa käytettävä go-pelaajien luokitusohje on päivitetty niin, että luokitusten myöntämisoikeudet nojaavat saavutettuun pelivahvuuteen laaja-alaisesti, paikkakunnasta tai kerhosta riippumatta. Luokitusohje on kokonaisuudessaan luettavissa go-liiton sivuilta osoitteessa:

Luokitusmääräys

Luokituskomitea kiittää yhteistyöstä ja toivottaa hyvää komiteatonta jatkoa go-liitolle ja suomalaisille go-pelaajille,

Vesa Laatikainen, Matti Siivola, Lauri Paatero, Olli Lounela


Suomen go-liitolla oli uusi luokituskomitea

Tässä on sitä koskevaa keskustelua.

Kannattaisi varmana kertoa tuo mailiosoite kokonaan (soveltuvasti spam-naamioituna...)

-- Lauri


Ihmettelen tuota vaatimusta varmistua korotettavaksi ehdotetun henkilön halukkuudesta ennen korotusehdotusta. Eihän luokitus ole kenenkään pelaajan omaisuutta vaan se kuuluu go-yhteisölle. Sitä käytetään turnauksissa McMahon-ryhmiä muodostettaessa ja se on samalla tunnustus pelaajan saavutuksista. Eihän korotettaessa muutenkaan kysellä korotettavien suostumusta eikä ole aihettakaan.

-- Markku, 8.1. 2008

Yhdyn edelliseen puhujaan. Korrektia voisi tietysti olla kysyä asianomaiselta, saako nimen julkaista täällä. --JaakkoSärelä, 8.1.2008

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)