14.3.2024 Suomen Go-liitto tiedottaa

Suomen Go-liiton hallitus hyväksyi 14.3.2024 luokitusmääräys uudistuksen. Suurin muutos on lopettaa yli 4 Kyu tasolla yksittäiset korotukset ilman GoR-perusteita, jottei systemaattisesti kasvateta GoR-vajetta. Korotus siis GoR-pisteillä tai vähintään tuplana jos tason puolesta on perusteltua. Muitakin pieniä muutoksia uudistus sisältää kuten itsensä ylennys ja alennus mahdollisuuden GoR-pisteiden rajoissa ilman bittikomiteioita. Nämä sivut tullaan päivittämään luokitusmääräys sivut lähipäivinä josta näkee systeemin hieman tiiviimmässä muodossa. Uudistuksen kokonaisuudessaan voit lukea alla olevasta linkistä.

https://drive.google.com/file/d/1Z5v1jLwbTvEn8wu0TXVgv_drl5vADjDp/view?usp=sharing

Terveisin, Olli Ervelä, Suomen Go-liiton puheenjohtaja

Muutokset Luokitusmääräyksiin 14.3.2024#

Periaatteet

 • Luokitusten on tarkoitus kuvastaa pelaajan korkeinta vahvistettua tasoa (pois lukien tilanteet missä pelaaja alentaa itsensä gorrin mukaiselle tasolle)
 • GoR-pisteiden on tarkoitus kuvastaa pelaajan nykyistä pelitasoa
 • Pyritään pitämään GoR-pisteet pelivahvuuden mukaisella tasolla käyttäen reset-korotuksia mahdollisuuksien mukaan

Säännöt

 • Yksittäisistä korotuksista luovutaan 4 kyu ja sitä korkeammilla tasoilla, jos GoR-raja ei täyty
 • Yksittäiseen korotukseen GoR-rajan täyttyessä pelaaja voi kirjata itse oman korotuksena SuomiGo-sivuille
 • Pelaaja saa alentaa itsensä GoR-pisteiden mukaiselle tasolle
 • Reset-korotuksille täytyy olla perustelut
 • 4 kyu tai paremmaksi korottaessa luokittajien täytyy olla joko Suomen kansalaisia tai Euroopassa vakiintuneita Go-opettajia. Lisäksi korottajilla tarvitsee olla itsellään riittävän korkea luokitus alla olevien taulukoiden mukaisesti

Suosituksia

 • Lähtökohtaisesti turnauksen osallistujalista järjestetään GoR-luvulla luokituksen sijaan
 • Tuplakorotustilanteessa pelaajan turnausmenestystä tarkkaillessa katsotaan ensisijaisesti hänen vastustajien GoR-pisteitä vastaavia luokituksia ilmoitettujen luokitusten sijaan. Korottajat voivat kuitenkin käyttää omaa harkintaa.
 • Tuplakorotustilanteessa perusteina käytetään ensisijaisesti turnausnäyttöä,poislukien aloittelevat ja heikommat pelaajat, joiden luokittamisessa voidaan painottaa kerhopelejä. Muita perusteita voi olla esim kerho- ja nettipelit ja näihin perustuvat lausunnot muilta pelaajilta
 • Luokitukset tulee pyrkiä pitämään oikealla tasolla ja korjaukset tehdään havaittaessa mieluusti jo ennen turnausta jos mahdollista

GoR-pisterajojen tarkennus

 • 1 Dan tarkoittaa GoR-pisteitä välillä 2050-2149
 • 1 Dan reset tarkoittaa että GoR-pisteet nostetaan tasolle 2100
 • Pelaaja voi kutsua itseään 1 daniksi, kun hänen GoR-pisteensä saavuttavat vähintään 2050 pistettä.
 • Jokainen seuraava taso edellyttää vähintään 100 pisteen korotusta. Esimerkiksi 2 danin taso alkaa 2150 pisteestä, 3 danin taso 2250 pisteestä ja niin edelleen. Toimii vastaavasti alaspäin mentäessä eli 1 kyun taso alkaa 1950 pisteestä, 2 kyun taso 1850 pisteestä

Luokitusmääräys#

Kyu-korotukset#

Taso, jolle korotetaanKorottajan luokitus
8 kyu - vapaa
7 kyu 3 kyu
6 kyu 2 kyu
5 kyu 1 kyu
4 kyu 1 dan
3 kyu 2 * dan
2 kyu 3 * dan
1 kyu 4 * dan

Kertomerkki * tarkoittaa korottajien yhteenlaskettua dan-luokitusta. Esim. 3*dan on joko 3 dan, 2 dan + 1 dan tai 3 shodania.

Kerholuokittaja lasketaan kyu-korotuksissa kahta luokitusta vahvempana.

Dan-korotukset#

Dan-luokitukset perustuvat erityisesti turnauspeleihin, joten kerholuokittaja ei ole niissä erityisasemassa.

Dan-luokituksia annettaessa korottajia pitää olla aina vähintään kaksi. Lisäksi pitää päteä vähintään yksi seuraavista:

 • Vähintään yksi korottajista on vahvempi kuin taso, jolle korotetaan.
 • Vähintään puolet korottajista on samalla tasolla kuin taso, jolle korotetaan.
 • Jokainen korottaja on yhtä tasoa heikompi tai yhtä vahva kuin taso, jolle korotetaan.

Taso, jolle korotetaanKorottajan luokitus
1 dan 6 * dan
2 dan 9 * dan
3 dan 12 * dan
4 dan 15 * dan
5 dan 18 * dan
6 dan 21 * dan

Liiton hallituksella on valta myöntää mikä korotus tahansa.

Muita luokittamiseen ja luokitukseen liittyviä määräyksiä#

 • Korotuksissa 7 kyu tai parempi pelaaja ei saa osallistua itsensä luokittamiseen.
 • 4 kyuksi tai vahvemmaksi korotettaessa perusteet ja korottajat pitää esitellä wikissä korotussivulla.
 • Hallitus vahvistaa dan-korotukset kokouksissaan.
 • Pelaajan tulee ilmoittautua turnauksiin uusimmalla luokituksellaan.

Suomen go-liitto ry:n hallitus 26.5.2008, päivitetty 18.3.2024

Gor vääristymät eri maissa

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-36) was last changed on 18-Mar-2024 12:50 by Olli Ervelä