McMahon tai MacMahon (kumpaakin näkee, vaikkaan että jälkimmäinen on yhtä väärin kuin yleinenkin :) on sveitsiläisestä systeemistä edelleen kehitetty turnausjärjestelmä. Se sopii erityisen hyvin isoihin turnauksiin joissa on heterogeeninen pelaajapopulaatio.

MacMahon on helpompi ymmärtää sen perusteella että miten se poikkeaa sveitsiläisestä kuin matemaattisesta selityksestä. MacMahonissa pelaajille annetaan alkupisteet oletetun paremmuusjärjestyksen mukaan (gossa käytetään luokituksia,) ja sitten jatketaan kuin kyseessä olisi pitkälle pelattu sveitsiläinen. Tämä saattaa kummastuttaa asiaa tuntematonta, mutta jo viiden kiven tasoero tarkoittaa että heikomman pelaajan voittotodennäköisyys on varsin huono, ja näin ollen tuossa on järkeä. Lisäksi MacMahon-pisteet ovat vain paritustyökalu, niitä ei pidä käyttää mihinkään muuhun.

Palkintoja ei siis pidä jakaa MacMahon-pisteiden vaan voittojen perusteella. Toki tässä päästään siihen, että aliluokitetut ovat etuasemassa, mutta valitettavasti ei ole olemassa systeemiä joka voisi käyttää sellaista tietoa jota ei ole saatavilla.

Varsin kohtuullinen, vaikkakin englanninkielinen selostus MacMahonista löytyy liki puoli vuosikymmentä sitten kirjoittamaltani sivulta, täältä..


Tämä kelvannee ensiversioksi, kysymyksiä?

-- Olli Lounela, 2.11.2002


Siirsin jorinani sivulle Turnausjärjestelmistä.

-- Teemu Hirsimäki, 2.11.2002

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)