Miikka Salminen#


Historiaa#

Kiinnostuin gosta lukiossa vuoden 2004 loppupuolella alkuperäisellä kotipaikkakunnallani Pyhäjoella. Sittemmin on tullut osallistuttua turnauksiin silloin tällöin, hankittua lukuisia kirjoja (ja tietenkin pelivälineitä) ja käytyä Kiinassa edistämässä go-osaamistani.

Experience Go in China#

Osallistuin kesällä 2009 Pekingissä järjestettyyn länsimaalaisille tarkoitettuun go-leiriin. Varsin onnistuneesta reissusta löytyy jopa enemmän tai vähemmän ahkerasti kirjoitettua blogimateriaalia.

Politiikka#

Pelaamisen ohessa go-yhteisössä vaikuttaminen alkoi kiinnostaa vuoden 2008 aikana ja löysinkin Oulun Goonpellaajien syyskokouksen kautta tieni hallitukseen, jossa olen ollut vuodesta 2009 saakka.

Roolini OGP:n hallituksessa:

Lisäksi olen ollut vuonna 2011 SGL:n hallituksessa varajäsenenä.

Turnausten parittaminen#

Turnausten parittaminen alkoi kiehtoa enemmän Kiinassa, jossa tuli osallistuttua parin leirin sisäisen turnauksen parituksiin.

Sittemmin olen parittanut ainakin seuraavat turnaukset:

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)