Netissä ja Turussa toimiva epävirallinen yhdistys. (Mahdollista rekisteröitymistä harkitaan.)
Yleisesti kerhon nimi lyhennetään O.S.A.
Peli-ilta KGS:ssä keskiviikkoisin klo 18.00 eteenpäin.

Pääasialliset toimistapaikkoina:
kgs: Social -> Order of the Self Atari
ircnet: #o.s.a
Turussa TreBe

Jäsenet
Turnaus


Kommentteja, ehdotuksia..
#

Saavatko muutkin kuin turkulaiset liittyä?

- Antti Tarvainen, sydämessään (muttei maksassaan) kuitenkin kanpailainen

  • Kerhoa ei ole vielä virallistettu. Kun näin tehdään, emme voi taata normaaleja kerhopalveluja Turun ulkopuolelle, mutta tämän tiedostaen kuka tahansa (myös Turun alueen ulkopuolinen) voi liittyä OSA:an. Tällä hetkellä OSA nimen kantaminen turnauksissa ei tuo kantajalle mitään etuja, sillä emme ole Go-liiton jäseniä emmekä yhdistys. Kerhon virallistaminen ja muu hässäkkä tapahtunee ensivuoden puolella, kunhan saamme organisoitua itsemme. Niin.. toki irc-kanavallemme tai kgs-huoneeseemme ovat kaikki tervetulleita! Puhumme kgs-huoneessa useimmiten suomea, mutta englantiakin siellä on kuultu ajoittain. -- Roberto Corsini

 • On tullut paljon kyselyjä OSA:n ja Hayashin suhteesta - OSA ei ole mikään vastalause Hayashille, vaan 'perustettu' lähinnä siksi koska OSA:lla on jäseniä myös Turun ulkopuolella (ns. nettijäseniä) ja tällä hetkellä kaikki OSA:n jäsenet kuuluvat johonkin toiseen kerhoon (mm. Hayashi ja Kanpai). -- Roberto Corsini

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)