Saanko esittäytyä?#

Olen turkulainen 10 kyu, joka ryhtyi pelaamaan joskus vuoden 2009 alussa eikä kadu sitä. KGS tuntee minut nimellä Arimasen. Mottoni gonpelaajana on: "Vaatimattomuus kaunistaa". Pelitaitoni antavat ainakin runsaasti tilaisuuksia seurata mottoa.

Tarvitaanko lisää suomenkielistä/suomennettua go-kirjallisuutta?#

Milloin en pelaa gota, muun muassa suomennan tieto- ja toisinaan myös kaunokirjallisuutta. Haaveenani on päästä joskus suomentamaan hyviä go-kirjoja, ja siinä tarkoituksessa otin yhteyttä Yilun Yangin Go - taitopelin perusteet -kirjan julkaisseeseen kustannusyhtiöön. Siellä oltiin periaatteessa kovin myötämielisiä ajatukselle jatkaa go-kirjallisuuden julkaisemista, parhaassa tapauksessa jopa sarjana, jos vain löytyy hyviä ehdotuksia suomennettaviksi teoksiksi.

Niinpä toivoisin (ehkä omalla palstallaan?) keskustelua siitä, 1) onko kannattavaa julkaista lisää suomennoksia? 2) jos on, mistä teoksista lähteä liikkeelle? 3) mikä olisi ensisijainen kohdeyleisö: peliä tuntemattomat, nuoret, aloittelijat, kokeneemmat pelaajat...

Jos ajatus saa kannatusta ja keskustelusta seuloutuu esiin vaikkapa kolmesta viiteen kirjaa, joista saattaisi lähteä liikkeelle, voisin jatkaa tästä eteenpäin ottamalla yhteyttä niiden kustantajiin. Miltä vaikuttaa?

Elämän ja kuoleman kysymyksiä#

Kas tässä tilanne, johon törmäsin taannoin seuratessani KGS:ssä erään botin (v) ja ihmisparan (m) välistä peliä. Botti vei lopulta kulman, mutta ihminenkin olisi siinä onnistunut, eikö niin? Ratkaisuehdotukseni alempana.

..........|
.....O.O.O|
..........|
......O.##|
...O.####O#
.OOO#.#OOO|
..#.#OO##O|
----------+
Dia: Musta vie nurkan jos pelaa ensin

Elämää nurkassa#

..........|
.....O.O.O|
..........|
......O.##|
...O.####O#
.OOO#.#OOO|
..#.#OO##OT
----------+
Dia: Näin ja vain näin se menee, luulisin

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
 
go diagram 2 10.2 kB 1 19-Mar-2010 10:47 Pekka Tuomisto

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)