Petango#

Ei muuta tekemistä goon kanssa kuin lauta ja nappulat#

Perinteisesti laudan koko on ollut 19x19. Nappuloita tuupitaan tai liu'utetaan ensimmäiseltä riviltä kohti vastustajaa. Tyyli on vapaa, mutta neppaus pitää suorittaa yhdellä kädellä siten, että ranne pysyy paikallaan. Voittaja on se, jolla ensin on 10 pistettä.

Jos tapahtuu virhe, kivet pysyvät laudalla ja vastustaja saa pisteen. Virheestä vaihtuu myös pelivuoro.

Jos kiven keskikohta ylittää laudan puoliviivan eikä virhettä tapahtunut, vuoro vaihtuu. Jos kivi jää omalle puolelle (mutta virhettä ei tapahtunut), kivi poistetaan ja yritetään uudestaan, kuitenkin korkeintaan kaksi kertaa.

Virheitä ovat:

 • osuu toiseen kiveen (omaan tai vastustajan)
 • kivi menee yli laidan
 • kivi ei päädy vastustajan puoliskolle kolmannellakaan yrityksellä

Q: Mitä pelissä on tarkoitus tehdä?
A: Voi tehdä itse tarkotuksella virheen, jotta saa omat kivet parempaan asemaan (ja vastustajan tekemään lisää virheitä).
Q: Mistä saa pisteitä (muuta kuin vastustajan virheistä)?
A: Et saa muusta pisteitä, kuin vastustajan virheistä.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)