Miten muuten täsmälleen tulee menetellä, jotta esitykset pääsevät vuosikokoukseen? Täytyykö ne esimerkiksi julkistaa lopullisessa muodossaan ennen kokousta?

-- Markku Jantunen, 6.2. 2003

Tähän kysymykseen varmaan löytyisi vastaus go-liiton säännöistä. Mistähän ne voisi löytää?

-- Paavo Pietarila 06-02-03

Go-huoneen hyllystä.


Matti, voisiko go-liiton säännöt julkistaa? Voisitko laittaa ne näkyviin go-liiton www-sivulle?

-- Markku Jantunen, 6.2. 2003

Jos et edellisestä vastauskesta osannut päätellä, niin säänöistä on minulla tallessa vain paperikopiot.

Vastaus aiempana olevaan kysymykseesi on, että vuosikokoukseen haluttavat esitykset tulee toimittaa liitolle viimeistään 15. tammikuuta.

-- Matti_Siivola 7.2.2003

Kuinka monta A-nelosta niitä sääntöjä on? Go-liiton sihteeri ilmoitti, että hän voisi laittaa ne verkkoon. Jos sääntöjä on muutama hassu paperillinen, voisin itsekin kirjoittaa ne tekstinkäsittelyohjelmaan. Tarve sääntöjen paremmalle arkistoinnille on ilmeinen.

-- Markku Jantunen, 7.2. 2003

Se ei ole ilmeinen, ellet kerro mitä puutteita arkistoinnissa on.

-- Matti_Siivola 7.2.2003

Säännöistä olisi hyvä olla useampi kopio useammassa paikassa, etteivät mene tahattomasti hukkaan. Muutenkin sääntöjen olisi hyvä olla myös sähköisessä muodossa, jotta jäsenet voivat tarvittaessa saada säännöt kätevästi käsiinsä. En näe myöskään mitään estettä sille, että säännöt olisivat julkisesti nähtävillä verkossa.

-- Teemu Hirsimäki 7.2.2003

Markku, saat tietysti halutessasi kirjoittaa säännöt tietokoneella. Sen jälkeen onkin hyvä hetki muuttaa niitä :-)

-- Matti_Siivola 7.2.2003

Eiköhän ole ihan hyvä, että jäsenet saavat tietää, miten säännöt muuttuvat. Sitä paitsi säännöistä ei muutu kuitenkaan kovin iso osa.

-- Teemu Hirsimäki, 7.2.2003

Sitä paitsi sääntöjen on pakko olla jäsenten tiedossa, ennenkuin jäsenet voivat muuttaa niitä.

-- Markku Jantunen, 11.2. 2003

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)