Kuulin Brnossa käydessäni Guo Juanilta, että Ranskan go-kesäleirillä on kivaa. Viime vuonna leiri järjestettiin Pyreneiden rinteillä Etelä-Ranskassa lähellä Paun kaupunkia. Viikon täysihoito (kolme ateriaa päivässä) maksoi 290 euroa. Hintaan sisältyi ammattilaisopetusta. Opetusta on eri aiheista ja sitä on monta tuntia päivässä. Opettajina oli korealaisia ammattilaisia ja muutama eurooppalainen huippupelaaja. Aloittelijoita ja heikompia varten oli Denis Feldman, 3 dan, Ranskasta. Leirillä on kaksi turnausta, pääturnaus, jonka pelit ovat aamupäivällä ja viisikierroksinen viikonlopputurnaus.

Ranskan go-leiri on sikäli mielenkiintoinen, että sattumoisin Ryanair lentää Lontoosta Pauhun, joka sijaitsee 30 kilometrin päästä leiriltä. Lentojen hinta oli äsken hakemillani tiedoilla reitillä Tampere-Lontoo-Pau-Lontoo-Tampere kokonaisuudessaan veroinen kaikkineen 188 euroa. Viikon leirihinnaksi tulisi siis 478 euroa ja kahden viikon hinnaksi 768 euroa.

Guo Juan sanoi, että leiri järjestetään ensi vuonna samassa paikassa. Normaalihintaiset lentoliput maksanevat yhtä kauas noin 2-2.5 kertaa enemmän.

-- Markku

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)