Puhelinilmoittautuminen gon SM-kilpailuissa 2013#

SM-kilpailussa on otettu käyttöön puhelinilmoittautuminen turnausta edeltävänä iltana SM II-karsintojen ja SM-sarjan osalta. Puhelinilmoittautumisen tehtävä on varmistaa osallistuminen ja toimia rajaviivana sanktioiden soveltamiselle. Kun puhelimitse varmistaa osallistumisensa, osallistuminen on siitä lähtien sitova ja koko turnaus on pelattava loppuun SM-systeemin sääntöjen mukaisesti.

Ajankohdat#

SM II-karsintojen puhelinilmoittautuminen järjestetään perjantaina 11.10. klo 17:00-19:00. Varapelaajiin otetaan yhteyttä klo 19-21 välisenä aikana. Katso numero turnauksen sivulta.

SM-sarjan puhelinilmoittautuminen järjestetään torstaina 7.11. klo 17:00-19:00. Varapelaajiin otetaan yhteyttä klo 19-21 välisenä aikana. Katso numero turnauksen sivulta.

Järjestäjien numerot, joihin puhelinilmoittautumiset soitetaan, löytyvät kulloisenkin turnauksen sivuilta.

SM I-karsinnoissa, finaalissa ja playoffissa ei ole puhelinilmoittautumista.

Kaikille osallistujille pakollinen#

Kaikkien osaturnauksen pelaajien on varmistettava osallistuminen puhelimitse ylempänä ilmoitettavana ajankohtana. Tämä pätee jokaiseen osaturnaukseen erikseen eli puhelinilmoittautuminen on tehtävä kahdesti, jos pelaa II-karsinnoissa ja sarjassa.

Jos puhelinilmoittautumisen unohtaa tehdä ilmoitettuna ajankohtana, tulkitaan unohtaminen samoin kuin ilmoittautumisen peruminen. Myös tietoisesti ilmoittautumatta jättäminen tulkitaan perumiseksi eikä se ole kiellettyä tai paheksuttavaa.

Viimeinen mahdollisuus perua osallistuminen#

Puhelinilmoittautumisen yhteydessä voi perua osallistumisensa SM-kilpailuihin mistä syystä tahansa. Syytä ei ole edes pakko ilmoittaa. Itse asiassa on jopa suositeltavaa, että osallistuminen peruutetaan, jos kärsii sairaudesta, stressistä tai vaikka vain pelimotivaation puutteesta. Tilalle löytyy motivoituneita varapelaajia, joten osallistumisen perumista ei tarvitse hävetä tai selitellä.

Varapelaajat#

Varapelaajien yhteystietoja otetaan ylös aiempien vaiheiden ilmoittautumisten yhteydessä. Kun jonkun turnauksen puhelinilmoittautuminen päättyy, aletaan peruutuspaikkoja välittömästi täyttää varapelaajilla.

Halukkaiden varapelaajien on pystyttävä vastaamaan aiemmassa turnauksessa ilmoittamaansa puhelinnumeroon ylempänä ilmoitettuina ajankohtina. Jos mahdolliseen varapelaajaan ei saada yhteyttä noin 15 minuutin kuluttua ensimmäisestä soitosta, siirrytään aina seuraavaan varapelaajaan, kunnes riittävä määrä pelaajia on löydetty.

Varapelaajat voivat luonnollisesti kieltäytyä paikasta.

Sanktiot käytössä puhelinilmoittautumisen jälkeen#

SM-turnauksen sanktioita aletaan soveltaa otetaan puhelinilmoittautumisen jälkeen. Kun pelaaja on vahvistanut osallistumisensa puhelimitse, poissaolot ja peruutukset eivät siis enää ole hyväksyttäviä ilman hyväksyttävää syytä.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)