Helpotetaan alottelijoiden pääsyä go-toimintaan ja piireihin + media vinkkauksia useammin?

Ehdotan sellaista ideaa, että kehitettäisiin jonkun ison/keskikokoisen (esim KAC tai Takapotku) turnauksen yhteyteen alottelijoille suunnattu go-tapahtuma. Eli käytännössä kahden tapahtuman yhteistapahtuma. Aloittelijoille suunnattu tapahtuma voisi olla workshop-tyylinen eli erilaista ohjelmaa voisi olla luvassa eri kellon aikoina. Alottelijoille voisi olla päivän (lauantai) aikana tarjolla luentoja, opetusta ja pelaamista. Tämä alottelijoille suunnattu projekti olisi koko-luokaltaan paljon erilaisempi kuin perinteiset kerhojen alkeiskurssit, jotka saattavat olla nykyisellään hiukan puuduttavia ja tylsiä (pahoitteluni näistä sanavalinnoista :)). Osallistujamäärää on vaikea sanoa (10-50 ihmistä?), mutta meidän pitäisi kuitenkin yrittää parhaamme jotta tälläinen hyvin suunniteltu tapahtuma järjestyisi (lehti-ilmoitus, internet ilmoitukset eri sivustoilla, yhteistapahtuman media vinkkaus etc). Ruokatauolla turnauksen pelaajat ja workshoplaiset voisivat mennä yhdessä syömään ja illalla yhteiseen saunailtaan.

Takapotku olisi minusta sikäli parempi, että ehtisi oikeasti promota ja valmistella hyvin. --Joonas

Ehkä suomen go-liiton kokouksessa kani6:sessa vois potkii vähänlisää porukkaa tähän hommaan (ite en valitettavasti pääse tonne kokoukseen). SGL vois varmaan sponssaa tätä ja sit useammasta kerhosta vois tulla jonkun näköstä työpanosta. Ei pitäs olla kuitenkaan loppujen lopuks niin iso homma. --Assu

SIVUA SAA MUOKATA HIENOMPAAN MUOTOON

Tarvitaan tapahtuman suunnitellijoita ja myöhemmin tekijät.

Mitä sinua kiinnostaisi tehdä? esim. suunnittelu,koordinointi, aikataulun suunnittelu, mainonta, luentojen pitäminen ja suunnittelu, opetuksen antaminen, tekniikka vastaava, väline vastaava etc.

HUOM! työtehtäviä voidaan jakaa, läheskään kaikkea ei tarvitse tehdä itse.

Työryhmä:

NroNimiKerhomahd.työtehtävät Muuta
1 Javier-Aleksi "Assu" Savolainen HGK suunnittelu, koordinointi, jonkun verran myös ehkä toteutus
2 Joonas Pihlajamaa PoGo sisällön ideointi, materiaalin valmistelu, tekninen tuki,
ajankohdasta riippuen toteutukseenkin osallistun mielelläni
3 Valtteri Huttunen Hayashi sekalaista; vähintäänkin ylimääräisinä käsinä
4
5
6
7

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)