Takapotku 2008:n tietosivu uusille pelaajille#

Turnausjärjestäjälle on tullut jonkin verran kyselyitä uusilta pelaajilta koskien Takapotkua ja sen järjestelyitä. Tällä sivulla vastataan pariin yleisempään kysymykseen.

Kuinka vahva pelaaja tarvitsee olla, että voi osallistua?#

Turnaukseen voi osallistua pelasi gota millä tasolla tahansa. Jos osaa säännöt, se riittää.

Turnauksen tuomari selostaa turnauksen avajaisseremoniassa turnaukseen kuuluvat käytännöt, kuten pelikellon käytön ja pelitulosten merkitsemisen oikein. Tuomari on muutoinkin käytettävissä sekä pelien aikana että pelien välillä, jos turnauskäytännöissä tai säännöissä on jotain epäselvää.

Millä luokituksella turnaukseen voi ilmoittautua, jos luokitusta ei ole annettu?#

Ensimmäinen luokitus pitää aina saada jostain, joten tilanne on tavallaan täysin normaali. Jos luokitusta ei ole millään kerholla tai aikaisemmassa turnauksessa annettu, vaihtoehtoja on kolme:

 • käydään hankkimassa luokitus jollain kerholla,
 • selvitellään luokitusta pääturnausta edeltävän perjantain nopeassa turnauksessa tai
 • sovitaan turnausjärjestäjän kanssa väliaikaisesta järjestelystä.

Turnausjärjestäjän kanssa sovittaessa voidaan nettipalvelinten (KGS/IGS/jne.) luokituksia käyttää suuntaa-antavina viitteinä. Jos luokitus on aloittelija- tai keskitasoa, nettiluokituksen käyttäminen on useimmiten OK. Turnauksen jälkeen pelitulosten perusteella annetaan uusi suomalainen luokitus.

Jos on epäilys siitä, että osallistuva pelaaja on vahva kyu-pelaaja tai dan-tason pelaaja, asia on mutkikkaampi. Esimerkiksi dan-tason nettiluokituksella pelaavat lienevät jossain määrin vahvoja pelaajia, mutta tällaista nettiluokitusta ei voi suoraan turnauksessa käyttää. Kokemuksen mukaan nettiluokitukset vastaavat huonosti suomalaisia luokituksia ja vaihtelu on suurta. Tällöin on syytä ottaa hyvissä ajoin etukäteen yhteys turnausjärjestäjään ja sopia järjestelystä, jolla turnauksessa käytettävä luokitus määritellään.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)