Esipuhe#

Go on pelaamistani peleistä haastavin, kaunein, mielenkiintoisin ja rakkain. Se on kahden ihmisen peli, jossa useat erilaiset pelikuviot saavat sijansa. Pelit voivat olla suuria taisteluja, yltiöhumoristisia komedioita, tahtojen mittelöitä, harmonisia kokonaisuuksia tai mitä tahansa näiden väliltä. Tämän kauniin pelin ympärille on vuosien saatossa kertynyt aktiivinen harrastajakunta, joka on tuonut sosiaalisten piirteiden merkittävyyden vahvaksi pelin ympärille. Tämä manifesti on kirjoitettu, koska uskon henkilökohtaisesti jokaisen gonpelaajan haluavan nauttia pelistä vapaasti reilussa yhteishengessä. Kirjoittamattomat säännöt tulkoot siis hakatuiksi Ingin kiviin!


Manifesti#


I Näkemys pelistä itsestään#

Harrastukseni edustaa sellaista pelityyppiä, joka yhdistää matemaattisen ja luovan ajattelun yhdeksi. Pelissä haluan nauttia siitä itsestään ja oppia siitä uutta. Peli kehittää minua niin pelaajana kuin ihmisenäkin. Sen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja niiden tutkiminen, sekä niiden itselleni avaaminen ovat suuri mielihaluni. Kaikkeen tähän katson olevani hyvillä mielin oikeutettu.

II Näkemys reilusta pelistä#

Pyrin ensisijaisesti jokaisessa pelissäni itseni sekä vastustajani yhteiseen hyötyyn. Iloitsen jokaisesta voitostani ja opin jokaisesta tappiostani. Tätä samaa toivon myös vastustajaltani. En yritä tarkoituksella häiritä vastustajaani, vaan annan hänelle mahdollisuuden hyvään peliin ja oloon. Pelistä yritän hankkia aina uutta tietoa ja jakaa oppimani muiden kanssa, omien kykyjeni puitteissa. Opettajana huolehdin oppilaani ymmärtämisestä ja pyrin omia kokemuksiani hyödyntäen laajentamaan hänen käsitystään pelistä. Kunnioitan yleisiä gon ja tarvittaessa turnauksen omia sääntöjä, ja toimin aina näiden puitteissa. Milloinkaan en katsojana sorru kommentoimaan käynnissä olevaa peliä, vaan tiedän paikkani puutarhassa, jossa minulle suodaan rauha.

III Näkemys solidaarisuudesta#

Pidän lähtökohtaisesti gota hauskana sosiaalisena ajanvietteenä. Pyrin näin ollen huomioimaan ympäristöni ja toimimaan sen edellyttämällä tavalla. Pelitovereitani kohtaan pyrin olemaan reilu ja osoittamaan avointa mieltä. Keskusteluissamme kunnioitan heidän mielipiteitään, myös ollessani itse eri mieltä. Argumenttini esitän asiallisesti akateemiseen sävyyn perustellen, lietsomatta turhaa väittelyä. Pyrin sovittelevaan sävyyn tuomaan esiin kantani ja joustamaan kun minulta sitä edellytetään. Uudet harrastuksestani kiinnostuneet ihmiset otan vastaan avoimesti pyrkien luomaan heille hyvän kuvan gosta.

IV Näkemys synergiasta#

Jotta harrastukseni voisi maassani kukoistaa, on sen eteen tehtävä työtä. Tunnustan kerhojen aseman harrastukseni edistäjinä. Sikäli kuin se on resurssieni puolesta mahdollista, pyrin yksilönä edesauttamaan kerhoni toimintaa ja tavoitteita. Huomatessani epäkohdan valtakunnallisessa tai paikallisessa toiminnassa - tai järjestelmässä yleensä - tuon sen esiin selvästi perustellen ja eritellen, mieluiten parannusehdotuksen kera. Ottaessani kantaa pyrin luomaan rakentavaa keskustelua edistääkseni harrastukseni kehitysmahdollisuuksia. Kaikessa toiminnassani pyrin edesauttamaan yhteistä hyvää ketään syrjimättä tai väheksymättä.


Kaikki maailman tamperemieliset gonpelaajat, yhtykää!


Annettu Pekka Wallendahlin toimesta Tampereen ja Suomen go'yhteisöille 1. helmikuuta Herran vuonna 2005

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)