Kesäleirikuulumisia#

Omalta osaltani NGAn kesäleiri on melkein ohi, jäljellä on enään yhden päivän turnaus.

Leiri on ollut onnistunut, pitkään aikaan en ole käyttänyt näin paljoa energiaa gon opiskeluun.

Leirillä on ollut päivittäin tsumegoita kolmessa ryhmässä: A ryhmä (dan pelaajat), B ryhmä (1kyu-7kyu) ja C ryhmä (8kyu). Tehtävät ovat kaikilla tasolla olleet aika haastavia. Itse olen pakertanut A ryhmän tehtäviä, ja paras tulos oli 13/15 oikein.

Alla on tehtävä C ryhmästä; kokeile saatko sen ratkaistua! Ko tilanteesta syntyy helposti, mutta valkea voi pelata paremmin.

-OO---+
.O##..#
.O#.#.O
.O###.|
.OOO#O|
....OO|
......|
Dia: Valkea tappaa


Vaikeaa?#

Jos tappaminen ilman kota alkaa tuntua vaikealta, niin et ole yksin.

Itse ajattelin ratkaisun olevan ko. Ongelman kuitenkin tuntui jotenkin epäilyttävältä, ja useampi A tehtäviä tehnyt analysoi ongelmaa yhdessä jonkin aikaa, ennen kuin koton tappo löytyi.

Itse asiassa ongelmasta oli tipahtanut yksi kivi pois, ja tappaminen on vaikeaa, selkeästi hyvää A luokkaa. Alkuperäisessä ongelmassa tappo ilman kota on helppoa.

-OOO--+
.O##..#
.O#.#.O
.O###.|
.OOO#O|
....OO|
......|
Dia: Alkuperäinen ongelma

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)