Huom! 26.3.2019: Suurin osa tämän sivun tiedoista on vanhentunutta.#

Oulun Goonpellaajien jäsenyys#

Kaikki oululaiset goonpellaajat kelpaavat OGP:n jäseniksi!

 • Jäseneksi pääsee täyttämällä jäsenhakemuksen esimerkiksi peli-illassa. Kaikki jäsenet tukevat OGP:n toimintaa välillisesti kaupungilta saatavan suuremman vuosiavustuksen muodossa.
 • Varsinaiseksi jäseneksi pääset palauttamalla täytetyn ja allekirjoitetun jäsenhakemuksen hallitukselle ja maksamalla taloudenhoitajalle (Ilkka Mattila) yhdistyksen jäsenmaksun (vuonna 2008 viisi euroa).
 • Jäsenedut: Varsinaiset jäsenet ovat Suomen go-liiton jäseniä ja saavat siten osallistua liiton turnauksiin, kuten SM-turnauksiin ja Korean Ambassador's Cupiin. Ainakin kerran vuodessa joku turnaus on halavempi varsinaisille jäsenille. OGP:n kirjaston käyttö on tarkoitettu vain jäsenille. Varsinaiset jäsenet saavat myös matkatukia lähtiessään pelaamaan goota muualle Suomeen tai ulkomaille. Varsinaisilla jäsenillä on ääni-, puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.
 • Oulun Goonpellaajia

Menneitä tapahtumia #

Tarkempia tietoja Oulun Goonpellaajien aiempien vuosien tapahtumista, mm. turnauksista, yleiskokouksista sekä sauna- ja peli-illoista.

OGP:n go-välineet ja kirjat#

 • OGP:llä on kahdeksantoista digitaalista Excalibur-pelikelloa, neljä isoa (19/13) taittumatonta lautaa, 11 isoa magneettiliitoslautaa, kaksikymmentä aloittelijalautaa (13/9) ja 20 lasikivet.
 • Voit lainata gokirjoja OGP:n kirjastosta maanantaisin peli-illoissa Toivoniemessä. Voit myös pyytää kirjoja lainaan muilta oululaisilta goonpellaajilta.
 • OGP:llä on Linnanmaalla kaksi kaappia, joissa on kahdeksan go-lautaa, kaksikymmentä 13/9-aloittelijalautaa ja 12(tarkista) kivet, avaimet Ilkka Mattila, Markus Hietava, Mikko Nevala, Ville Ainali. (kesällä välineet ovat Toivoniemessä)
 • Lyseossa on aloittelijoille kolme 13/9-lautaa, kaksi OGP:n kokolautaa, kolmet OGP:n kivet sekä pari lyskalaisten omaa lautaa kivineen. Välineet kuvaamataidon luokan kaapissa.
 • Miloussa on kuusi go-settiä (joista kolme on OGP:n), pari pienempää lautaa aloittelijoille ja varalle yks keinonahkalauta ja muovikivet.
 • Caiossa on kolme OGP:n lautaa kivineen.

OGP:n hallinto ja talous#

 • Oulun Goonpellaajat on järjestänyt toimintaa vuodesta 1997 lähtien, mutta perustettiin virallisesti vasta 4.2.2006.
 • Oulun Goonpellaajat on rekisteröity yhdistys (8.2.2007 alkaen).
 • Oulun Goonpellaajien voimassa olevat säännöt
 • Syyskokouksessa 2007 hyväksyttiin vuoden 2008 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus (5€). Kokouksessa valittiin OGP:n puheenjohtajaksi Tiia Kekkonen ja hallitukseen Ilkka Mattila, Markus Hietava, Ville Ainali, Elina Keskitalo, Matti Aula ja Mikko Nevala. Tilintarkastajiksi valittiin Mirja Kananen ja Anne Heikkilä, varatilintarkastajiksi Ari Kauppi ja Mikko Salojärvi.
 • OGP on voittoa tavoittelematon yhdistys ja kaikki tulot käytetään suoraan go-toimintaan.
 • OGP on saanut vuosina 2006-2007 kaupungilta avustusta yli kolmetuhatta euroa ja sillä on mm. hankittu yllä luetellut go-laudat, -kivet ja -kellot, järjestetty alkeiskursseja, leirejä, koulutusta, turnauksia ja muuta toimintaa ja tuettu jäsenten matkoja go-turnauksiin muualle Suomeen ja ulkomaille. Avustusta saatiin myös vuodelle 2008, joista 2000 euroa on tarkoitettu kansainväliseen toimintaan.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
docx
OGP laskupohja.docx 21.4 kB 1 03-Jun-2017 15:53 84.250.31.170 Editoitava laskupohja
pdf
jäsenilmolomake OGP 15v+.pdf 27.0 kB 2 20-Mar-2008 13:58 130.231.240.27
pdf
jäsenilmolomake OGP 15v-.pdf 23.7 kB 1 20-Mar-2008 14:08 130.231.240.27
pdf
laskupohja.pdf 41.8 kB 2 01-Apr-2011 20:23 91.154.89.243 Vasenta marginaalia suurennettu

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)