Ehdotus lyhyesti#

 • kyu-tasoilla käytetään nykyisenkaltaista luokitusjärjestelmää, gorreista luovutaan kokonaan.
 • dan-tasoilla luovutaan nykyisenkaltaisista luokituksista kokonaan ja käytetään pelkästään gorria.

Käytännössä#

 • EGF:n gor-kantaan lähetetään ainoastaan danien välisiä pelejä niillä luokituksilla, jotka lähinnä vastaavat heidän gorrejaan.
 • Kaikki uudet dan-pelaajat tulevat systeemiin resetillä:
  • Deflatoitumista voidaan korjata säätämällä sitä luokitusta, jolla uudet dan-pelaajat ensimmäisen kerran ilmoitetaan EGF:n gor-kantaan.

  • Vielä parempi olisi, jos gorriin saataisiin maakohtainen muunnos, jota käytetään saamaan ulkomaalaiset pelaajat samalle viivalle. Valitettavasti sellainen on luultavasti mahdotonta.

Syitä#

 • Suomen dan-populaatio kasvaa, josta on se seuraus, että kohta kaikki 3-danitkaan eivät pääse ylimpään McMahon-ryhmään isossa suomalaisessa turnauksessa, eikä ylimmän McMahon-ryhmän kokoa ole tarkoituksenmukaista kasvattaa turhan suureksi. Tällöin tarvitaan systeemi, joka pystyy osittaisjärjestämään kärjen. Parasta olisi, jos Suomessa olisi Suomen sisäinen oma systeemi, mutta sellaisen tekemiseen ja ylläpitämiseen ei taida olla resursseja, joten täytyy käyttää sitä, mitä on.
 • Kyu-tasoilla gor-systeemiä ei kannata käyttää, koska pelaajien kehittyminen on nopeaa ja turnauksissa saatetaan käydä harvoin.
 • Nykyisenkaltainen luokitussysteemi dan-tasoilla on ongelmallinen, koska siinä luokitus perustuu liikaa harvojen vahvojen pelaajien mielipiteeseen. Tällöin pelityyleillä voi olla liian suuri merkitys.

--JaakkoSärelä, 6.5.2008


Ei ollenkaan hullumpi ehdotus. Vastustan jyrkästi. --Bass


GoReja voidaan nytkin käyttää huippuryhmän muodostamiseen. Mutta asia jätettäköön turnausjärjestäjien harkintaan. Luokitukset olkoon osaksi ansiomitaleita, kuten nytkin. Ainakaan minä en haluaisi ruveta repimään prenikoita kenenkään rinnasta.

Mikäli Suomessa halutaan pyörittää omaa sisäistä pistesysteemiä vaikkapa kärjen järjestämiseksi, toteutus ei ole liene suuri ongelma. Turkusarjassahan jo käytetään ohjelmaa pelien tulosten kirjaamiseen. Muuttaa tarvitsisi vain tapaa, jolla pisteet lasketaan, jos välttämättä halutaan.

-- Markku, 6.5. 2008


Vaikka ehdostus on hieno ja parannus nykyisestä, vastustan sitä. Mielestäni oikea askel olisi ensin hyökätä korjaamaan gor-järjestelmän puutteita eikä lakaista ongelmia tietyssä mielessä maton alle. Osittaisia ratkaisuja ongelmaan on jo olemassa (1&2&3). Tarvitsisimme vain sovelluksen gohon (Itseasiassa 2 käsittelee gokgs-dataa, mutta ei ole vielä tarpeeksi go-spesifi).

 • Olisi hienoa, jos gor-järjestelmää voisi parantaa. Minusta se kuullun perusteella vaikuttaa kuitenkin liian vaikealta. --JaakkoS

Btw. Onko ehdotus toteutettavissa nykyisellään? Ts. Voiko "luokituselin" vaikuttaa gor-kantaan millään totutusta poikkeavalla tavalla atm? --Deni, 6.5. 2008

Nykyisiä gorreja ei varmaan käytännössä saa mitenkään pois systeemistä, mutta jos kyuiden tulosten lähettämisen lopettaa, resetoituminen tapahtuu automaattisesti, kun pelaaja tarpeeksi kehittyy. Siirtymävaiheessa täytyisi toki miettiä, mitä tehdään esim. 1 kyuille, jos systeemissä reset määrätään esim. 2 kyu - 1 dan -siirrokseen.

--JaakkoSärelä, 6.5.2008

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)