Wikisivujen muokkaamisesta#

 • Wikisivujen sisältö voidaan jakaa dokumenttityyppiseen tekstiin (WikiWikiWeb:DocumentMode), joka on kaikkien muokattavissa ja keskustelutyyppiseen tekstiin (WikiWikiWeb:ThreadMode), jossa lisätty teksti on allekirjoittajan omaa tuotosta ja lisäykset tehdään sivun loppuun.
 • Jos joku on allekirjoittanut tekstin, niin sitä ei saa (kirjoitusvirheiden korjaamista lukuunottamatta) muokata
 • Tekstin siirtäminen ja poistaminen on sallittua harkinnan mukaan. Erityisesti keskusteluille voidaan tehdä refaktorointi jolla pyritään tiivistämään asia.
 • Jos joku haluaa että tekstiä ei muuteta, voi tekstissä linkata sivulle ÄläMuuta.
Kun muokkaat sivuja, niin pidä mielessäsi joitain asioita:

Yleisesti#

 • Ole ystävällinen - töykeys tai aggressiivisuus ei auta asiaasi.
 • Älä vähättele toisten sanomia äläkä korosta itseäsi.
 • Älä poistele muiden ihmisten kirjoituksia, paitsi jos oikeasti tiedät mitä olet tekemässä.
 • Älä käytä liikaa lyhenteitä (tai ainakin linkitä niistä sivuille, joissa lyhenne selitetään)
 • Vältä Klikkaa tästä -sanontaa! Älä sano "Enemmän tietoa etiketistä löydät täältä, vaan sano ennemmin "Enemmän tietoa löytyy sivulta WikiEtiketti."
 • Kirjoitusvihreiden korjaaminen on hyvä juttu, sillä se tekee sivusta luettavamman.
 • Ole ystävällinen, äläkä tee mitään vääriä ja turhia rivejä, koska se tekee sivusta aika huonon.

Lailliset seikat#

 • Kirjoita vain alkuperäistä materiaalia. Linkit ovat ok, mutta älä leikkaa ja liimaa tekijänoikeuksilla suojattua tekstiä.
 • Kunnioita ihmisten yksityisyyttä. Lisäinfoa sivulla Henkilörekisterikeskustelu.

Kommenteista#

 • Saat toki kirjoittaa myös anonyymisti, mutta on hyvä tapa ilmoittaa oma nimesi (tai lempinimi) tekstin yhteydessä. Voit joko lopettaa tekstin seuraavasti --JanneJalkanen, tai sitten laittaa tekstin alkuun nootin JanneJalkanen: Olen sitä mieltä että... Myös päiväys on usein hyvä liittää kommenttiin. Vaikka sen saakin sivuhistoriasta selville, niin sen kaivaminen sieltä on vähän hankalaa.
 • Mieti, ennenkuin kommentoit. WikiWiki ei ole varsinaisesti suunniteltu nopeaan keskusteluun, kuten sähköpostilistat tai nyyssit. Kaikki, mitä kirjoitat tänne, jää sivuhistoriaan, ja kaikki voivat lukea tekstisi myöhemmin - täällä ei ole olemassa cancelia.
 • Wikissä tekstit eivät myöskään vanhene samalla lailla kuin nyysseissä - keskustelu voi olla ajankohtainen vielä vuodenkin päästä, mutta jos nyysseissä herätät henkiin vuoden vanhan säikeen, näytät jo ääliöltä. Tämän takia Wikissä kannattaa hengittää hetki, ja vastata vasta seuraavana päivänä. Sen ehtii kyllä.

WikiNimien luonnista#

 • Hyvä WikiNimi on lyhyt ja kuvaava. Mitä helpompi nimi, sitä useammat ihmiset siihen linkittävät.
 • Vaikka on mahdollista tunkea kokonainen lause WikiNimeen, niin suosittelemme maksimissaan viittä sanaa.
 • Yritä käyttää WikiNimiä kuten käyttäisit kirjan lukujen otsikoita.
 • Yritä käyttää vähintään kahta sanaa tai yhdyssanaa WikiNimessä - vaikka yhden sanan mittaiset linkit ovat mahdollisia, niin nimiavaruus loppuu äkkiä kesken...
 • Tarkista sivun nimi kahdesti kirjoitusvirheiden varalta ennen kuin luot sen. Sivun nimen muuttaminen jälkeenpäin on varsin hankalaa.

Sivujen refaktorointi#

Refaktorointi on prosessi, missä sivulla ollut keskustelu tiivistetään oleelliseen, jotta siitä saadaan ymmärrettävämpi. Kuka tahansa voi refaktoroida sivuja, mutta suosittelemme että jätät sen kokeneemmille.

 • Ole objektiivinen - sekä huonot että hyvät puolet pitää esittää oikein.
 • Älä muuta muiden kirjoittaman tekstin merkitystä.
 • Kunnia sinne kelle kunnia kuuluu - muista siis kertoa kuka on alunperin kirjoittanut tekstin.
 • Käytä mieluummin kolmatta persoonaa kuin "minä" -muotoa yhteenvedossasi.

(Kiitokset Sensei's Librarylle alkuperäisestä tekstistä.) Katso myös Wikipedian määritelmä neutraalista kirjoittamisesta.

Keskustelua wikisivujen muokkaamisen pelisäännöistä on käyty sivulla WikiPolitiikka.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)