Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-3) was last changed on 08-Aug-2013 09:12 by 213.184.21.226  

This page was created on 07-Nov-2010 17:51 by Hapi

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
Jos yhdistyksen se4e4nnf6isse4 ei ole maiinntaa je4rjeste4ytymiskokouksen koollekutsujasta (yleense4 ei ole), niin vanhin je4sen tai kuka tahansa je4sen voi olla koollekutsuja. Kokous on laillinen, jos se muutoin on kutsuttu koolle se4e4ntf6jen mukaisesti ja kutsu on le4hetetty kaikille hallituksen je4senille.Jos yhdistyksen kokous on valinnut hallitukselle puheenjohtajan, on he4nen kutsuttava kokous koolle.
[Helsingin go-kerho ry.:n pääsivulle|HelsinginGoKerho]
!!! Vuoden 2010 syyskokous
* Paikka: Pihvipaikka Karhunpesä
* Aika: ti 23.11.2010
!Esityslista
# kokouksen avaus
# valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
# todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
# hyväksytään kokouksen työjärjestys
# vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
# vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
# valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle
# päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 5 §:n edellyttämissä rajoissa ja valitaan hallituksen jäsenet
# valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
# käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
# kokouksen päättäminen
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
3 08-Aug-2013 09:12 0.845 kB 213.184.21.226 to previous spämmi pois
2 08-Aug-2013 00:49 0.417 kB 145.255.136.22 to previous | to last po6KvwDgJ1
1 07-Nov-2010 17:51 0.845 kB Hapi to last
« This page (revision-3) was last changed on 08-Aug-2013 09:12 by 213.184.21.226