Tämän tekstin tarkoituksena on kertoa ulkopuolisille mikä on Euroopan Go-kongressi. ja siihen viitataan kun lähestymme kaupunkeja, kuntia, mahdollisia sponsoreita tai muita yhteistyötahoja, valmistautuessamme vuoden 2010 kongressin järjestämiseen. --Matti


Euroopan Go Kongressi#

Euroopan go-kongressi on suurin vuotuinen go-tapahtuma Euroopassa. Pääturnauksessa ratkaistaan go-pelin Euroopan mestaruus. Paras eurooppalainen on Euroopan mestari. Pääturnauksen lisäksi kongressissa on lukuisia oheisturnauksia. Kongressi järjestetään yleensä heinä-elokuun vaihteessa, ja se kestää kaksi viikkoa.

Kongressiin on viime vuosina osallistunut 300-800 pelaajaa. Pelaajista suurin osa on ollut Euroopasta, mutta heitä on tullut myös muualta maailmasta. Japanista ja Koreasta on tullut useita kymmeniä harrastajapelaajia, sekä go-ammattilaisia opettajiksi. Pelaajat ovat kaikenikäisiä.

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-8) was last changed on 13-Dec-2006 16:05 by Matti Siivola