Go ammattilaisuus Kiinassa#

Kiinassa Chinese Weiqi Association on Kiinan lauta- ja korttipelien kattojärjestön Zhongguo Qiyuanin alajaos, joka järjestää go-turnauksia ja myöntää ammattilaistitteleitä.

Pro-karsintaturnaus#

Vuosittain järjestetään pro-karsintaturnaus alle 25-vuotiaille pelaajille, jonka voittajat saavat halutessaan korotuksen 1 danin ammattilaisiksi.

Miesten turnaus#

Miesten turnaukseen voivat nimittää osallistujia Kiinan kansallisessa go-liigassa pelaavat joukkueet, suuret kansallis- ja paikallistason seurat sekä tietyt rekisteröidyt go-koulut. Myös ulkomaalaiset pelaajat voivat hakea osallistumisoikeutta. Kaikkien osallistujien tulee olla luokitukseltaan vähintään 5d. Osallistujamäärät ovat liikkuneet noin 400 pelaajassa, ollen vuonna 2014 430 pelajaa ja vuonna 2015 370 pelaajaa.

Yleensä osallistujat jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään, jotka pelaavat 9 karsintakierrosta. Näiden kierrosten jälkeen parhaat 50 molemmista ryhmistä sekä ne edellisvuoden top 50 pelaajat, jotka eivät ole ottaneet vastaan pro-korotusta, pelaavat 13 kierrosta. Näiden kierrosten jälkeen parhaille 20 pelaajalle tarjotaan mahdollisuutta korotukseen 1 dan ammattilaiseksi ja parhaat 50 pelaajaa saavat oikeuden osallistua seuraavan vuoden karsintaturnauksen viimeiseen vaiheeseen.

Naisten turnaus#

Naisten turnauksen osallistujamäärää ei ole rajoitettu ja ainoa vaatimus osallistumiselle sopivan iän lisäksi on vähintään 5 danin amatööriluokitus. Vuonna 2015 osallistujia oli 101. Naiset pelaavat 13 kierroksen karsintaturnauksen, jonka päätyttyä parhaat 5 pelaajaa korotetaan ammattilaiseksi.

Muut turnaukset#

Joidenkin arvostettujen amatööriturnausten, kuten the Evening Paper Cupin, voittaja voi myös anoa korotusta ammattilaiseksi ollessaan korkeintaan 25-vuotias.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-3) was last changed on 31-Jul-2015 20:28 by Mika R