This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

+----8-#10O-##
|...632#OOOO|
|.#.#41#O#11OO
|.....5O#####
|.#....OO#OOO
|#O.O.O7####|
|##OOO.OOOOO#
|OO####...9##
|.O#O#.....OO
|OO#.##.#O.O|
|##O##O##O#.O
|#OOOOO#.#OO|
+------##O--+
Dia: Musta kuolee

Jos valkea pääsee pelaamaan siirron 1, oikean ylänurkan ryhmä saa yhden vapauden lisää ja näin ollen tappaa mustan nurkkaryhmän. Mustan pitää siis estää tämä.


+------#7O-##
|....53#OOOO|
|.#.#42#O#.OO
|.....1O#####
|.#....OO#OOO
|TO.O.O6####|
|TTOOO.OOOOO#
|OO####....##
|.O#O#.....OO
|OO#.##.#O.O|
|##O##O##O#.O
|#OOOOO#.#OO|
+------##O--+
Dia: Mustan paras aloitus?

Mustan siirto 1 näyttäisi antaen eniten tukea kolmelle merkitylle kivelle (käynee ilmi vielä myöhemmin), ja samalla mahdollistaa vapauden poistamisen ylänurkan valkealta ryhmältä. Siirrot 2-3-4-5 näyttävät hyvältä vaihdolta valkealle, mutta voi olla että ne on parempi jättää ko-uhiksi, sillä mustan leikkaus kiven 6 kohdalla täytyy joka tapauksessa estää.


+------##O-##
|....###OOOO|
|.#.#OO#O#.OO
|.....#O#####
|.#....OO#OOO
|#O.O.OO####|
|##OOO.OOOOO#
|OO####....##
|.O#O#.1.a.OO
|OO#.##.#O.O|
|##O##O##O#.O
|#OOOOO#.#OO|
+------##O--+
Dia: Valkean hyökkäys

Tässä vaiheessa menee kimurantiksi. Valkean 1 laittaa mustan alaryhmän ongelmiin, mutta mustan a näyttää lupaavalta keinolta panna hanttiin. Liekö se mustan paras puolustus? Ko näyttää väistämättömältä.

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This particular version was published on 21-Aug-2008 01:18 by 213.139.163.43.