Helsingin go-kerho ry.:n pääsivulle

Helsingin Go-kerho ry:n vuoden 2010 kevätkokous#

  • Paikka: Pihvipaikka Karhunpesä
  • Aika: ti 18.5.2010 klo 18.00

Esityslista#

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  8. kokouksen päättäminen

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-1) was last changed on 21-Apr-2010 23:50 by Hapi