Apuvälineitä japaninkielisten sivujen lukemiseen. Go-sanaston osalta katso myös Termit.

Popup-käännöksiä#

  • Rikai näyttää kanjien lukutavat ja käännökset sekä joitakin katakanalla kirjoitettuja sanoja
  • POPjisyo kääntää myös hiraganaa, mutta kanjisanakirja vaikuttaa joiltain osin puutteelliselta. Osaa myös kiinaa ja koreaa. (Korea ei tosin näyttänyt toimivan?)

Sanakirjoja#

Fonttiongelmiin#

Käännöskoneita#

Muita#

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-15) was last changed on 15-Aug-2008 23:43 by JouniValkonen