Kouvolan kirjaston alakerrassa sijaitsevasta Mediamajasta (http://mediamajakouvola.blogspot.com) löytyy GO-lauta, ja ajoittain myös ~7k (KGS) pelikaveri.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-3) was last changed on 09-May-2011 14:49 by Toni Reijo