Liiton jäsenmaksut 2018#

Liiton turnauksiin, kuten SM-karsintoihin ja varsinaisiin SM-sarjoihin, Korean Ambassador Cupiin sekä joukkue-SM-turnaukseen osallistumisen edellytyksenä on, että pelaaja on jäsen Suomen Go-liitto ry:n jäsenkerhossa tai pelaaja on maksanut liiton henkilöjäsenmaksun.

Liiton jäseniä vuonna 2016 ovat Helsingin Go-kerho ry, Boshi ry, Kanpai ry, Turun Hayashi ry, Oulun Goonpellaajat ry, Tengen ry, Polin Go-kerho ry (PoGo), Helsingin yliopistollinen go-seura ry (YliGo) ja Espoon go-kerho ry (eGo).

Varsinaisen jäsenen on suoritettava liitolle vuosittain jäsenmääränsä, erikseen opiskelija-, alaikäisten ja henkilöjäsentensä mukaan määräytyvä jäsenmaksu. Jäsenmaksu on suoritettava liitolle toimintavuoden maaliskuun 31. päivään mennessä.

Kerhot maksavat jäsenmaksua

  • 7 euroa jäsenestä
  • 4 euroa opiskelijajäsenestä
  • 3 euroa juniorijäsenestä (alle 18v.)

Kerhon minimijäsenmaksu on 30 euroa.

Henkilöjäsenyys#

Pelaaja voi liittyä liittoon myös henkilöjäsenenä maksamalla henkilöjäsenmaksun 15 euroa. Henkilöjäsenmaksun voi maksaa turnauspaikalla minkä tahansa liiton turnauksen ilmoittautumisen yhteydessä.

Edustuskielto#

Liiton syyskokouksessa 2014 päätettiin ottaa käyttöön edustuskielto kerhoille, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua määräaikaan mennessä.

Syyskokouksen 2014 päätös: "Jäsenluetteloiden lähettämisen ja jäsenmaksun suorittamisen määräaika on 31.3. Jos jäsenluetteloita ei lähetetä tai jäsenmaksua ei makseta määräaikaan mennessä, jäsenyhdistys laitetaan edustuskieltoon. Edustuskielto tarkoittaa että jäsenyhdistyksen jäsenyys ei oikeuta osallistumaan SM-turnauksiin, eikä kyseisen kerhon nimissä voi pelata liiton turnauksissa. Jäsenyhdistys myös menettää äänioikeutensa liiton kokouksissa. Edustuskielto ei tarkoita erottamista ja edustuskiellon voi purkaa hoitamalla asiat kuntoon."

Vapautus jäsenmaksusta, mahdollisuus uuteen alkuun#

Suomen go-kongressin jälkeen (2010) liitto on kerännyt jäsenmaksuja varsin passiivisesti ja liitto ei ole reagoinut tilanteeseen, jossa useampi liiton jäsenkerho on alkanut laiminlyödä jäsenmaksuja ja jäsenluetteloita. Useammalla kerholla ei tosiasiallisesti ole mitään ajantasaista jäsenluetteloa tai ylipäänsä mitään tiliä tai kassaa, jossa olisi rahaa. Tällaiset kerhot eivät käytännössä voi selviytyä jäsenvelvoitteista ilman että jäsenluettelot väärennetään ja/tai aktiivit maksavat kerhon jäsenmaksun omista varoistaan. Koska jäsenluetteloiden väärentämisessä tai aktiivien rahoihin kajoamisessa ei ole mitään mieltä, tarjotaan tällaiseen tilanteeseen ajautuneille kerhoille mahdollisuus uuteen alkuun.

Hallituksen 2015 järjestäytymiskokouksen päätös: "Koska osa liiton jäsenkerhoista on tosiasiallisesti tottunut tilanteeseen, jossa jäsenvelvoitteet voi jättää hoitamatta, pitää tällaisille jäsenille antaa mahdollisuus järjestää asiat kuntoon. Jos kaksi jäsenkerhon aktiivia lupaa kirjallisesti hoitaa jäsenkerhon talousasiat kuntoon ja hoitaa jäsenkerholle ajantasaisen yhdistyslain 11 § mukaisen jäsenluettelon, jäsenkerholle voidaan myöntää täysi vapautus vuoden 2015 jäsenmaksusta ja jäsenluettelon lähettämisestä eikä jäsenkerholle määrätä edustuskieltoa. Koska tällainen vapautus on yhdistyksen jäsenten epätasa-arvoista kohtelua, vapautus perutaan jos yksikin liiton jäsen valittaa epätasa-arvoisesta kohtelusta. Lisäksi vapautus viedään kevätkokouksen hyväksyttäväksi, jossa vapautuksen hyväksyminen vaatii yksimielisyyttä."

Käytännössä vapautusta voi pyytää lähettämällä 31.3. mennessä osoitteeseen finland@eurogofed.org viesti, jossa selkeästi tuodaan ilmi

  • Kerhon nimi
  • Kaksi vastuuhenkilöä
  • Vastuuhenkilöiden sitoutuminen jäsenluettelon hoitamiseen kuntoon vuoden 2015 aikana
  • Vastuuhenkilöiden sitoutuminen kerhon talousasioiden hoitamiseen kuntoon vuoden 2015 aikana

Viesti käsitellään hallituksen kokouksessa ja liiton kevätkokouksessa eli viesti ja kaikki siinä mainitut asiat ja vastuuhenkilöt käsitellään julkisesti.

Jos asiasta on kysyttävää, kysymyksiä voi lähettää liitolle osoitteeseen finland@eurogofed.org tai wikiin.

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-32) was last changed on 25-Mar-2018 13:02 by Johanna Tuominen