Turkulainen 10-kyu. KGS: kmh.

Kävin Huhtikuussa opettamassa go:ta yläaste-oppilaille ja tein sen pohjalta koosteen opetusvinkeistä.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-2) was last changed on 14-Mar-2006 09:51 by 212.83.126.222