Talleta = save, Esikatsele = preview, Peruuta = cancel.

Tällaiset elementit ovat käytettävissäsi: (Help in English).

----       Vaakaviiva (erottaa sivun osia)
\\        Pakotettu rivinvaihto (käytä säästeliäästi)
\\\       Sama, mutta lisäksi flushaa kaiken. (esim. diagrammit)
[link]      Luo hyperlinkin kohteeseen "link", jossa "link" voi olla sisäinen 
         [WikiNimi] tai ulkoinen linkki (http://)
[text|link]   Luo hyperlinkin, jossa linkin teksti voi erota varsinaisesta linkin 
         kohteesta.
[text|wiki:link] Luo hyperlinkin, jossa linkin teksti eroaa varsinaisesta linkin kohteesta, 
         ja linkki osoittaa nimettyyn Wikiin. Tämä mahdollistaa Wikien välisen 
         linkkaamisen.

*        Tekee listan (pitää olla rivin alussa).
         Laita lisää tähtiä (**) tehdäksesi syvempiä sisennystasoja.
#        Tekee numeroidun listan (pitää olla rivin alussa).
         Käytä lisää (##, ###) tehdäksesi syvempiä sisennystasoja.

!, !!, !!!    Huutomerkillä alkava rivi tekee rivistä otsikon.
         Useampi huutomerkki tarkoittaa isompaa otsikkoa.

__text__     Vahventaa tekstin.
''text''     Kursivoi tekstin (kaksi heittomerkkiä, ei lainausmerkki)
{{text}}     Teksti tulee kirjoituskonetyylisellä fontilla.
;termi:määritys Määrittele 'termi' määritelmällä 'määritys'. Tyhjällä termillä varustettuna
         sopii mainiosti lyhyiden kommenttien lisäämiseen.

|text|more text Luo taulukon. Kaksinkertaiset pystypalkit tarkoittavat otsikkoriviä.
         Huom!: Rivin viimeisen kentän loppuun ei tule ainuttakaan
         pystypalkkia.

[{GoDiagram
label=''
first='black'

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

}]
Diagrammeissa käytettävät merkinnät

Turha yrittää käyttää HTML:ää. Se ei toimi täällä.

Kuvia saa mukaan laittamalla ne jonnekin palvelimelle jossain hyväksytyssä formaatissa, ja otetaan mukaan automaattisesti. Lista hyväksytyistä tiedostomuodoista näkyy sivulla SystemInfo.

Koodipalikan saa näin: laita kolme {-merkkiä alkuun ja kolme }-merkkiä loppuun.

Täydellinen lista esimerkkeineen löytyy sivulta MuokkausOhjeet.

(Mietitkö mistä tämä teksti tulee? Se on sivulla MuokkausSivunOhje, jota sinäkin voit editoida!)

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-13) was last changed on 10-Jan-2009 14:28 by Janne Jalkanen