Hyvää aprillipäivää 1.4.2008


Suomen go-liitto on pitkällisten neuvottelujen jälkeen solminut rahakkaan sponsorisopimuksen Ingin säätiön kanssa. Sopimuksen yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin. Tässä vaiheessa oleellista on liiton sitoutuminen siihen, että Ingin sääntöjä käytetään kaikissa sen turnauksissa, sekä liiton jäsenkerhojen turnauksissa.

Kaikille jäsenkerhoille toimitetaan tarvittava määrä Ingin lautoja, kiviä ja kelloja lähiaikoina. Välineet ovat myös noudettavissa tänään liiton toimistolta. Settejä voi varata myös sähköpostitse osoitteesta finland@european-go.org. Välineistöä on allokoitu SGP-turnauksia järjestäville kerhoille 50 kpl ja muille 20 kpl. Sponsorirahoja liitto käyttää kongressin järjestämiseen. Kongressin jälkeen on mahdollista jakaa jäsenkerhoille matka-avustuksia Ingin sponsoroimiin turnauksiin Eurooppaan.

Sponsorointisopimukseen liittyy myös Ingin luokitusjärjestelmän käyttöönotto. Pelaajien tulee etenkin turnauksissa pelatessaan käyttää luokituksensa mukaista vyötä. Dan-pelaajat käyttävät komentovyötä. Alkuvaiheessa suomalaista luokitusjärjestelmää ei vielä muokata radikaalisti, vaan varsinaiseen Ingin luokitusjärjestelmään siirrytään vähitellen. Liitto julkistaa suomalaisten luokitusvöiden värit seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen mutta jo nyt vöitä voi varata soittamalla liiton numeroon.

Vesa Laatikainen | tiedottaja
Suomen goe-liiton puolesta ja vastaan


Hyvää aprillipäivää!

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-6) was last changed on 01-Apr-2008 21:24 by VesaLaatikainen